Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r. – nowy wzór wniosku

Wójt Gminy Nowe Piekuty informuje, iż od 1 lutego 2024 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!),
  • faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r.                      do 31 stycznia 2024 r.,
  • w przypadku hodowców bydła, świń, koni, owiec i kóz  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) tych zwierząt będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.
  • formularz informacji o pomocy publicznej
  • w przypadku dzierżawy do wniosku należy dołączyć umowę dzierżawy lub oświadczenie o gruntach dzierżawionych.

Limit zwrotu podatku w 2024r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych  (110 l x 1,46 zł),

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2024 roku : 110 L

  • 58,40 zł * średnia roczna liczba DJP bydła, kóz, owiec, koni (40 l x 1,46 zł).

Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP bydła, koni, owiec, kóz w 2024 roku : 40 L

  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń ( 4 l x 1,46 zł),

Limit ilości oleju napędowego na 1 szt. świń w 2024 roku : 4 L

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2024 roku : 1,46 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Wnioski o zwrot akcyzy należy składać w Urzędzie Gminy – I piętro pokój nr 5

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:   

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.