Zmiany w przepisach dot. gospodarowania odpadami komunalnymi!!!!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152 poz. 897), która nakłada na samorządy nowe obowiązki związane z gospodarką odpadami,

 Wójt Gminy Nowe Piekuty

udostępnia do konsultacji społecznych projekt

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWE PIEKUTY

FORMULARZ zgłaszania uwag

 Uwagi i wnioski można wnosić na piśmie do Urzędu Gminy (pokój Nr 14) bądź mailowo na adres e-mail: urzad@nowepiekuty.pl w terminie 14 dni od daty publikacji Projektu Regulaminu na stronie internetowej Urzędu (www.nowepiekuty.pl) i tablicach ogłoszeń.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.