ZAPROSZENIE NA XXI SESJĘ RADY GMINY NOWE PIEKUTY

W dniu 14 maja  2021 roku odbędzie się XXI   sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.  Początek   obrad sesji  o  godzinie  10:00  w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego  o planach przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Piekuty w latach 2021 – 2023.
 5. Informacja o konieczności uregulowania stanu prawnego dróg będących w zarządzie Powiatu Wysokomazowieckiego na odcinkach Jabłoń Piotrowce – Jabłoń Śliwowo – Stokowisko i  Krasowo Częstki- Krasowo Wólka do granicy  gminy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  1. rozpatrzenia petycji,
  2. dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Piekuty
  3. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata                 2021-2030.
 7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 8. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11.  Zamknięcie obrad  XXI  sesji  Rady Gminy Nowe Piekuty.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.