Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty

W dniu 30 kwietnia  2015 roku odbędzie się V sesję Rady Gminy Nowe Piekuty.  Początek   obrad sesji o  godzinie  11:00  w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku dziennego.
  2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
  3. Interpelacje radnych.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:             

1)     zmian w uchwale w sprawie  ustalenia ceny za dostawę energii cieplnej do budynków  komunalnych.           

            2) zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

            3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty.

            4) w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy  Wojewódzkiej w Białymstoku

  1.  Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Nowe Piekuty
  2. Rozpatrzenie pisma mieszkańców gminy Nowe Piekuty w sprawie wytyczenia i budowy drogi w miejscowości Jośki.
  3. Informacja o stanie zapewnienia opieki medycznej w Ośrodkach Zdrowia – Łopienie Jeże ,  Jabłoń   Kościelna, Nowe Piekuty.    
  1. Opinia w sprawie obniżenia ceny działek przeznaczonych do sprzedaży w Jabłoni Kościelnej.
  2. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad  V sesji Rady Gminy.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.