Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy

Serdecznie zaprasza na IX sesję Rady Gminy Nowe Piekuty, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku.  Początek   obrad sesji  o  godzinie 11:30  w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji  Rady Gminy Nowe Piekuty.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  za I półrocze 2019 roku.
 6. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach za I półrocze 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Piekuty,

2/ zmian w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych   w  szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty,

3/ zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

 • Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 • Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
 • Zapytania i wolne wnioski
 • Zamknięcie obrad  IX  sesji  Rady Gminy Nowe Piekuty.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.