Zakończenie projektu „Same plusy 60+”

Bal na zakończenie projektu „Same plusy 60+” to moc wzruszeń i mnóstwo podziękowań.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Piekuty, pomysłodawcy projektu, Pani Ewy Pruszyńskiej Sekretarza Gminy, czy Pani Danuty Wyszyńskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach i Marii Łapińskiej Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach.

Na imprezie zagościły również osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację poszczególnych zadań i działań,  m.in. Urszula Namiotko – pedagog, animator kultury, socjoterapeutka, asystentka w katedrze edukacji międzykulturowej na Wydziale Nauk o edukacji UWB i pedagog terapeutyczny w Podstawowej Szkole Leśniej „Puszczyk” pod Białymstokiem, Mariusz Orzełek, aktor – lalkarz, miłośnik teatru przedmiotu i wieloletni praktyk technik lalkowych,  założyciel Teatru pod Orzełkiem, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku – którzy prowadzili warsztaty aktorsko – taneczne.

Wśród gości był również Piotr Grycuk – Prezes Fundacji „Jedzenie ma moc”, szef kuchni i właściciel Studia kulinarnego „Zmokła Kura” w Białymstoku, który prowadził warsztaty kulinarne oraz  Regina Rybicka – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach, która prowadziła spotkania z pracownikiem socjalnym.

Podczas realizacji projektu zajęcia prowadzili również:

Izabela Dąbrowska Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Agnieszka Jakubicz – kierownik Działu Kultury Ludowej Podlaskiego Instytutu Kultury – które prowadziły warsztaty plastyczno – rękodzielnicze.

Edyta Dołkowska i Maciej Mikołajczyk – nauczyciele w-f i instruktorzy sportowi, którzy prowadzili zajęcia ruchowe.

Joanna Falkowska – właścicielka Salonu Urodu JF w Nowych Piekutach, która prowadziła zajęcia kosmetologiczne.

Bożena Kalicka – doświadczona kucharka i bibliotekarka z Biblioteki Publicznej w Szepietowie, która prowadziła warsztaty kulinarne.

Magdalena Mickiewicz Kulesza –  dietetyk, koordynator ds. wdrażania EFS w Lokalnej Grupie Działania Brama na Podlasie, współwłaścicielka gabinetu Holistic Masaż i Dietetyka, która w projekcie prowadziła warsztaty dietetyczne.

Żaneta Rola – Szcześniak – psycholog, terapeuta, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi, która prowadziła zajęcia relaksacyjne z psychologiem.

Grzegorz Samełko – nauczyciel informatyki, instruktor i sędzia szachowy, który prowadził spotkania szachowe oraz warsztaty multimedialne.

Projekt ”Same Plusy 60+”+” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Gmina Nowe Piekuty, realizatorem – Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach. Środki do projektu zostały pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Brama na Podlasie.

14 czerwca 2021r. odbyło się pierwsze spotkanie i inauguracja projektu „Same plusy 60+”. Wzięło w nim udział 40 uczestników z listy podstawowej oraz 10 osób z listy rezerwowej.

Program to mnóstwo godzin zrealizowanych działań. „Zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej” –  576 godzin warsztatów plastyczno-rękodzielniczych, aktorsko – tanecznych, kulinarnych, szachowych, multimedialnych.

Tematyka prozdrowotna to 464 godz. zajęć z dietetykiem, relaksacyjnych z psychologiem, ruchowych, zajęć z kosmetologiem oraz spotkań z wybitnymi specjalistami ze świata medycznego, m.in. z lekarzem kardiologiem Grażyną Latochą – Korecką ; Agnieszką Knieć – fizjoterapeutą, kierownikiem Ośrodka Dziennej Rehabilitacji w Wysokiem Mazowieckiem; Agatą Wierzchowską specjalistką pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarką oddziałową na Oddziale Chirurgii Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem; Robertem Wilkiem, ratownikiem medycznym oraz Agatą Mystkowską, psychologiem.

Comiesięczne spotkania z pracownikiem socjalnym – 48 godzin.

Działania pn. „działalność kulturalna” to: wycieczki edukacyjno – poznawcze (Kazimierz, Sandomierz, Warszawa), wyjazdy kulturalne do Opery i Filharmonii Podlaskiej, szereg wydarzeń, np.: bale seniora, wigilie, spotkania wielkanocne, spotkania z policją, spotkania autorskie, historyczne, wspólne grillowanie, pokazy filmowe, koncerty, potańcówki, festiwal smaków oraz comiesięczne imieniny seniora, obchody Dnia Babci i Dziadka, spotkania ze sztuką regionalną – w ramach, którego powstała m.in. wystawa prac szydełkowych z terenu naszej gminy.

Ponadto Seniorzy spotykali się na zajęciach ponadprogramowych, czyli wyjazdach na kręgle, do kina, spotkaniach szydełkowych…

Spotkanie uświetnił swoim pięknym śpiewem „Chór Swojskie melodie”.

Koniec projektu nie oznacza końca spotkań. Zżyliśmy się i nie wyobrażamy sobie Gminnego Ośrodka Kultury bez naszych kochanych nestorów. Będziemy nadal wspólnie działać!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Aktualności (GOK), Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.