XXIII SESJA RADY GMINY NOWE PIEKUTY

W dniu 10 września  2021 roku odbędzie się XXIII   sesja Rady Gminy Nowe Piekuty. Początek   obrad sesji o  godzinie  12:00  w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.
 5. Informacja o przygotowaniu szkół  podstawowych i przedszkoli w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej  do roku szkolnego 2021/2022.
 6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
  1.   ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, za udział  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
  2.  zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  3.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata                 2021-2030.
 7. Informacja Wójta z  realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2021 roku.
 8. Informacja Wójta w sprawie gospodarki odpadami i wykorzystania środków finansowych z tego tytułu.
 9. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12.  Zamknięcie obrad  XXIII  sesji  Rady Gminy Nowe Piekuty.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.