Wójt Gminy Nowe Piekuty OGŁASZA Przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego w postaci koparko-ładowarki

Przedmiotem sprzedaży jest koparko-ładowarka, marki: Caterpillar, model: 438B, rok produkcji: 1996, VIN: 3KK06607

Cena wywoławcza ruchomości zgodnie z oceną techniczną wynosi 60 500,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto)

Minimalne postąpienie wynosi: 1 200,000 zł

Wadium wynosi: 6 000,00 zł

Do podanej ceny ruchomości sprzedający dolicza 450,00 zł jako zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży.

Przetarg odbędzie się 26.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach /sala konferencyjna/ o godz. 10.30 – publiczne otwarcie ofert Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć formularz ofertowy wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium, w terminie do dnia 26.10.2021 r. godz. 10.00 w sekretariacie UG Nowe Piekuty /pokój nr 6/, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – koparko-ładowarka”. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy: SBR Szepietowo O. Nowe Piekuty 38 8769 0002 0260 0013 2000 0060

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.