W Kostrach Noskach powstanie Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjne!!

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne to nowy projekt Stowarzyszenia Pomocy Szansa, którego celem jest utworzenie nowoczesnego, kompleksowego a zarazem przyjaznego miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin.

Jest odpowiedzią na lokalne potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych i próbą wypełnienia luki w systemie diagnozowania i rehabilitacji dzieci oraz wspierania ich rodzin.

Przyszłe centrum to miejsce gdzie rodzice jak i ich dzieci będą mogli uzyskać kompleksową pomoc diagnostyczno – rehabilitacyjną i terapeutyczną już we wczesnym okresie życia swojego dziecka tj. od urodzenia.

CDR powstanie w budynku po byłej szkole podstawowej w Kostrach Noskach, który został przekazany Stowarzyszeniu przez gm. Nowe Piekuty. Jest to budynek w średnim stanie technicznym wymagający kompleksowego remontu i adaptacji do potrzeb osób niepełnosprawnych jak i do prowadzenia działalności.

Centrum, aby realizować zakładane cele będzie składać się z trzech elementów:
1. Ośrodek Wczesnej Interwencji, jako Niepubliczny Ośrodek Zdrowia
2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy – jako filia OREW

Ad.1. Ośrodek Wczesnej Interwencji swoją ofertę będzie kierował do dzieci w wieku od 0 do 3 lat, u których stwierdzono zagrożenie niepełnosprawnością lub już istniejącą niepełnosprawność oraz ich rodziców. Będzie miejscem diagnozy, rehabilitacji oraz wsparcia przez specjalistów, lekarzy, rehabilitantów, terapeutów, psychologów. Tu rodzic będzie mógł uzyskać kompleksowe wsparcie dla swojego dziecka jak i dla siebie w tej trudnej sytuacji. Ośrodek będzie miał status Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Ad.2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy swoją ofertę będzie kierować do młodzieży w wieku 12 – 24 lat posiadającej status osoby niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami, która zakończyła etap edukacji gimnazjalnej. Obecnie ten etap edukacji jest realizowany w naszym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Perkach Karpiach. Ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczone warunki lokalowe istnieje konieczność przeniesienia części Ośrodka do przyszłego CDR. To tu młode osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą uczyć się podstaw przyszłej aktywności zawodowej.

Ad.3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie uzupełnieniem oferty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zarówno korzystających z Ośrodka Wczesnej Interwencji jak i Szkoły Specjalnej czy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Poradnia będzie także uzupełnieniem oferty dla rodziców korzystających z innych placówek edukacyjnych. Podstawowe zadania przyszłej poradni to: pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i logopedyczna dzieciom i młodzieży, wydawanie opinii, a także pomoc nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.

Oferta CDR będzie skierowana dla mieszkańców woj. podlaskiego ( pow. siemiatycki; wysokomazowiecki; zambrowski; białostocki, bielski, miasto Białystok) oraz woj. mazowieckiego (pow. ostrowski) a także dla innych chętnych osób z innych miejsc.

Bieżąca działalność CDR będzie finansowana w ramach kontraktu z NFZ, dotacji oświatowej, środków samorządu, grantów oraz UE. Oferta CDR będzie bezpłatna.

Aby osiągnąć zakładany cel nasz projekt podzieliliśmy na trzy etapy:
1. Etap I – Projekty
2. Etap II – Remont i adaptacja
3. Etap III – Uruchomienie CDR i bieżąca działalność

Etap pierwszy obejmuje przygotowanie dokumentacji projektu architektonicznego, kosztorysów budowlanych, uzgodnień branżowych, uzyskanie pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia remontu i adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej
w Kostrach Noskach na potrzeby Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego. Aby ten cel osiągnąć potrzebujemy zebrać 50 000zł na przygotowanie powyższej dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia – 30.11.2015r.

Etap drugi to przeprowadzenie remontu i adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej na podstawie opracowanych projektów architektonicznych i kosztorysów. Jednocześnie pozyskiwanie środków na to działanie od PFRON, samorządu gminy, powiatu, województwa, prywatnych osób, firm. To także pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, Ministerstw
a także środków zagranicznych. Obecnie przewidujemy iż łączny koszt remontu, adaptacji oraz zakupu niezbędnego wyposażenia wyniesie od 2 000 000zł do 2 500 000zł. Dokładne wyliczenie będzie możliwe z chwilą zakończenia pierwszego etapu realizacji projektu. Obecny koszt powstania CDR może być niższy. Etap ten to także rejestracja poszczególnych elementów składowych w odpowiednich rejestrach i ewidencjach, rekrutacja przyszłych pracowników, oraz zabezpieczenie środków na bieżącą działalność w formie dotacji, kontraktu z NFZ, dofinansowania PFRON. Przewidywany termin zakończenia – 31.08.2017 roku.

Etap trzeci to oddanie do użytku Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego i rozpoczęcie działalności. Przyjęcie pierwszych dzieci. Przewidywany termin uruchomienia po 31.08.2017 roku.

Korzyści z realizacji projektu – Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Kostry Noski:
1. Zwiększenie szans rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
2. Stworzenie nowoczesnego miejsca diagnostycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Zagospodarowanie budynku byłej szkoły.
4. Stworzenie 20 – 30 miejsc pracy.
5. Poszerzenie oferty rehabilitacyjnej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie:

http://www.spszansa.pl/centrum/

Projekt wspierają:

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/przylacz-sie-do-budowy-centrum-diagnostyczno-rehabilitacyjnego-w-kostrach-noskach/jd2cqc

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.