VIII Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Nowe Piekuty, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku.  Początek   obrad sesji  o  godzinie  12:00 w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z VII sesji  Rady Gminy Nowe Piekuty.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Piekuty,

2/ określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Piekuty oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,  

 3/ wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

4/ odstąpienia od realizacji zadania polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową,

5/ zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

6/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030.

7/ emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

  • Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  • Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
  • Zapytania i wolne wnioski
  • Zamknięcie obrad  VIII  sesji  Rady Gminy Nowe Piekuty.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.