Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia OSP w Jabłoni Jankowcach

Dnia 4 września 2021 roku odbyły się uroczyste obchody 90 rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoni Jankowcach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 12 w Kościele Parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkich mieszkańców wsi Jabłoń Jankowce. Po Mszy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP KSRG Jabłoń Jankowce wykonała montaż słowno – muzyczny. Dalsza część uroczystości odbyła się przed remizą OSP w Jabłoni Jankowcach:

1) powitanie wszystkich przybyłych na uroczystość przez Pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Piekuty oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowych Piekutach

2) przedstawienie historii założenia i funkcjonowania OSP Jabłoń Jankowce, przez druha Piotra Piekutowskiego – Prezesa OSP KSRG Jabłoń Jankowce

3) wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla Druhen, Druhów i gości,odznaczeni zostali:

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczyło ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU Druha Wiesława Piekutowskiego Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą nadało medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” ZŁOTY MEDAL otrzymali:1. Druh Zbigniew Jabłoński 2. Druh Jerzy Jabłoński SREBRNY MEDAL otrzymali:1. Druh Krzysztof Sawicki2. Druh Marek Żochowski BRĄZOWY MEDAL otrzymali :1. Druh Adam Piekutowski2. Druh Daniel Brzozowski Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą nadało Odznaki Honorowe „Podlaski Krzyż Floriański”: ZŁOTĄ Odznakę otrzymał: 1. Druh Marek Kaczyński BRĄZOWĄ Odznakę otrzymali:1. Dh Mieczysław Jabłoński2. Dh Eugeniusz Jankowski3. Dh Józef Ireneusz Jabłoński4. Dh Jerzy Szymborski5. Dh Tadeusz Marian Jankowski6. Dh Wiesław Józef Żochowski7. Dh Tadeusz Jankowski8. Dh Kazimierz Brzozowski9. Dh Sławomir Waldemar Jankowski10. Dh Wiesław Piekutowski11. Dh Andrzej Jankowski12. Dh Bogdan Józef Szymborski

– promocja książki „Myślo mojo i dążeniem…” Zarys historii wsi Jabłoń Jankowce w 90 rocznicę powstania Ochotniczej StrażyPożarnej przedstawiona przez Panią Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich ,,Janko-wianki’’ Katarzynę Mantur a zarazem autorkę książki.

Na uroczystość przybyło wielu wspaniałych gości m.in. :

1. st. bryg. Robert Dzierżek – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

2. ks. mł. bryg. Wojciech Ejsmont – Kapelan Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

3. dh Andrzej Koc – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 4. Pan Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki

5. Pan Łukasz Siekierko – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

6. bryg. Adam Frankowski – Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem

7. Pan Krzysztof Krajewski – Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

8. Pan Artur Żochowski – Przewodniczący Rady Gminy Nowe Piekuty wraz z Radnymi i Sołtysami

9. Prezesi i Naczelnicy 9-ciu Jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Piekuty

Założycielami OSP Jabłoń Jankowce w 1930 roku byli Julian Jankowski oraz Józef Jankowski. Na uroczystość licznie przybyła z całej Polski rodzina Ś.P. Juliana Jankowskiego na czele z Panią Danuta Świstak – Seniorką Rodu.Przebieg uroczystości poprowadzili :- Dowódca uroczystości – Druh Daniel Brzozowski – Spiker – Druh Karol Gołaszewski.

Zakończenie obchodów odbyło się uroczystym obiadem wraz z oprawą muzyczną w remizie OSP.

Wszystkim przybyłym gościom za wspólne uczczenie obchodów 90-lecia utworzenia OSP Jabłoń Jankowce serdecznie dziękujemy Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowie Piekuty – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowych Piekutach oraz Piotr Piekutowski Prezes OSP KSRG Jabłoń Jankowce.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.