UG Struktura Organizacyjna

Imię i nazwisko, funkcja

e-mail

Telefon

Pokój

Marek Kaczyński Wójt Gminy

Ewa Pruszyńska Zastępca Wójta

Sekretarz Gminy

urzad@nowepiekuty.pl

e.pruszynska@nowepiekuty.pl

86 4769 520

86 4769     520

7

8

Referat Finansowy

Anna Kunicka

Skarbnik Gminy

a.kunicka@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.28

8A

Jolanta Płońska

Inspektor ds. płac i rozliczeń

j.plonska@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.18

4

Marianna Żebrowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

m.zebrowska@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.18

4

Olga Krasucka

Referent ds. księgowości budżetowej

o.krasucka@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.15

5

Ilona Gołębiewska

Pomoc administracyjna

i.golebiewska@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.15

10
Monika Rząca Referent ds.podatków i opłat m.rzaca@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.16

2

Marta Pruszyńska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Marcin Perkowski

Pomoc administracyjna

m.pruszynska@nowepiekuty.pl

m.perkowski@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.16

86 4769 520 wew. 16

2

Referat Inwestycyjno – Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Jan Rzymski

Kierownik Referatu

j.rzymski@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.17

15

Agata Mortel

Inspektor ds. ewidencji dróg, rozgraniczeń i podziału nieruchomości oraz budownictwa

a.mortel@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.22

19

Radosław Łuniewski

Podinspektor ds.   ochrony środowiska oraz wynajmu i dzierżawy nieruchomości

r.luniewski@nowepiekuty.pl 86 4769 520 wew.14 12

Leszek Dąbrowski

Inspektor

ds. unijnych, rolnictwa i wodociągów 

l.dabrowski@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.23

16

Katarzyna Faszczewska

Inspektor ds. kadr i ewidencji opłat

k.faszczewska@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.14

12

Urząd Stanu Cywilnego

Hanna Perkowska

Kierownik

h.perkowska@nowepiekuty.pl

86 4769 513

11

Stanowisko ds. obsługi organów gminy i obsługi kasowej

Wiesława Brzozowska

 

rada3@poczta.onet.pl

86 4769 520 wew.21

9

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw organizacyjno – kadrowych

Katarzyna Brzózko

k.brzozko@nowepiekuty.pl

86 4769 520

6

Stanowisko ds. obsługi informatycznej i promocji

Katarzyna Gierałtowska     k.gieraltowska@nowepiekuty.pl        86 4769 520 wew. 23

Ten wpis został opublikowany w kategorii Referaty, Strony. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.