UG Struktura Organizacyjna

Imię i nazwisko, funkcja

e-mail

Telefon

Pokój

Marek Kaczyński Wójt Gminy

Ewa Pruszyńska Zastępca Wójta

Sekretarz Gminy

urzad@nowepiekuty.pl

e.pruszynska@nowepiekuty.pl

86 4769 520

86 4769     520

7

8

Referat Finansowy

Anna Kunicka

Skarbnik Gminy

a.kunicka@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.28

8A

Jolanta Płońska

Inspektor ds. płac i rozliczeń

j.plonska@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.18

4

Olga Krasucka

Referent ds. księgowości budżetowej

o.krasucka@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.15

5

Beata Kostro

Młodszy Referent

b.kostro@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.16

2
Monika Rząca Podinspektor m.rzaca@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.15

4

Marta Pruszyńska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Renata Kruszewska

Pomoc administracyjna

m.pruszynska@nowepiekuty.pl

r.kruszewska@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.15

86 4769 520 wew. 16

2

Referat Inwestycyjno – Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Maciej Mikołajczyk

Pomoc administracyjna

m.mikolajczyk@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.17

15

Agata Mortel

Z-ca Kierownika Referatu IKOŚiR

a.mortel@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.22

19

Radosław Łuniewski

Inspektor ds.   ochrony środowiska oraz wynajmu i dzierżawy nieruchomości

r.luniewski@nowepiekuty.pl 86 4769 520 wew.14 12

Leszek Dąbrowski

Kierownik Referatu IKOŚiR 

l.dabrowski@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.19

16

Ilona Gołębiewska

Młodszy Referent ds. kadr i ewidencji opłat

i.golebiewska@nowepiekuty.pl

86 4769 520 wew.14

12

Urząd Stanu Cywilnego

Hanna Perkowska

Kierownik

h.perkowska@nowepiekuty.pl

86 4769 513

11

Stanowisko ds. obsługi organów gminy i obsługi kasowej

Wiesława Brzozowska

 

rada3@poczta.onet.pl

86 4769 520 wew.21

9

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw organizacyjno – kadrowych

Katarzyna Brzózko

urzad@nowepiekuty.pl

86 4769 520

6

Stanowisko ds. obsługi informatycznej i promocji

Katarzyna Gierałtowska     k.gieraltowska@nowepiekuty.pl        86 4769 513

Ten wpis został opublikowany w kategorii Referaty, Strony. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.