Stowarzyszenie „Przyjazna Jabłoń”

Stowarzyszenie „Przyjazna Jabłoń” powstało w dniu 21 września 2009 roku z inicjatywy mieszkańców miejscowości Jabłoń Kościelna. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000340373.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia: www.jablon.nowepiekuty.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia „Przyjazna Jabłoń”:

Jabłoń Kościelna
ul. Cmentarna 4
18-212 Nowe Piekuty
Prezes Zarządu:
Magdalen Mickiewicz – Kulesza
 

Stowarzyszenie „Przyjazna Jabłoń” jest reprezentowane przez Zarząd którego członkami są:

Magdalena Mickiewicz –  Kulesza – Prezes Zarządu

Dariusz Piekutowski – Wiceprezes Zarządu

Wanda Średnicka – Skarbnik

Danuta Rząca – Członek Zarządu

Karol Kulesza – Członek Zarządu

Głównymi celami Stowarzyszenia przyjętymi przez mieszkańców podczas spotkania założycielskiego i zapisanymi w statucie:

 1. Wszechstronne wspieranie aktywności społecznej członków Stowarzyszenia
 2. Budowa społeczeństwa obywatelskiego
 3. Promocja zdrowego stylu życia i opieki społecznej
 4. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 5. Ułatwianie dostępu do edukacji społeczności lokalnych w tym dzieci i młodzieży
 6. Wspieranie przedsiębiorczości
 7. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionu
 8. Poprawa jakości życia
 9. Budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich
 10. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i informacyjnych na rzecz środowiska gminnego i regionu
 11. Promocja wsi Jabłoń Kościelna, gminy oraz regionu.

Działalność Stowarzyszenia „Przyjazna Jabłoń” opiera się na pracy społecznej jego Członków, prowadzonej na rzecz rozwoju miejscowości Jabłoń Kościelna i miejscowości sąsiednich, a także na aktywizowaniu do podejmowania wspólnych działań. Stowarzyszenie propaguje aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, a także poprzez realizację zadań statutowych, pragnie wpłynąć na pozytywny wizerunek swego otoczenia oraz na jakość życia na terenach wiejskich.

zp8497586rq
Ten wpis został opublikowany w kategorii Organizacje pozarządowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.