Stowarzyszenie Jabłoń Piotrowce

W 2013 roku w naszej gminie powstało Stowarzyszenie Jabłoń Piotrowce, którego celem jest:

1. wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków,

2. budowa społeczeństwa obywatelskiego,

3. promocje zdrowego stylu życia i opieki społecznej,

4. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,

5. ułatwianie dostępu do edukacji społeczności lokalnych w tym dzieci i młodzieży,

6. wspieranie przedsiębiorczości,

7. zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionu,

8. poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich,

9. prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalno – oświatowych i informacyjnych na rzecz środowiska gminnego i regionu,

10. promocja wsi, gminy i regionu.

Struktura Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

Przechwytywanie

Ten wpis został opublikowany w kategorii Organizacje pozarządowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.