Referat Inwestycyjno – Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 Krzysztof Zubczyński

tel. 86 476 15 20 wew. 14
fax: 86 476 15 22
e-mail: k.zubczynski@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Kierownik

Zakres czynności:

 • Kierowanie pracami Referatu oraz nadzór i odpowiedzialność za realizację zadań pracowników Referatu wynikających z obowiązującego prawa z zakresu
  • budownictwa
  • drogownictwa
  • planowania przestrzennego
  • ulg inwestycyjnych dla rolników
  • przetargów publicznych
  • procesów inwestycyjnych
  • prawa ochrony środowiska
  • prawa ochrony przyrody
  • BHP (wstępne szkolenia)
  • rolnictwa

 

 Jan Rzymski

tel. 86 476 15 20 wew. 17
fax: 86 476 15 22
e-mail: j.rzymski@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Inspektor

Zakres czynności:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów
 • Przygotowywanie umów na roboty budowlane, dostawy i usługi
 • Sporządzanie umów na wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych
 • Rozliczanie kosztów utrzymania budynków komunalnych
 • Nadzór nad funkcjonowaniem kotłowni c.o. i pracą palaczy oraz rozliczaniem opału
 • Nadzór nad pracą kierowców i gospodarką paliwową
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia
 • Sporządzanie dokumentów poświadczających pracę w indywidualnych gospodarstwach rolnych
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

 

Karol Kulesza

tel. 86 476 15 20 wew. 23
fax: 86 476 15 22
e-mail: k.kulesza@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Referent

Zakres czynności:

 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Sport
 • Fundusze unijne

Monika Olędzka

tel. 86 476 15 20 wew. 19
fax: 86 476 15 22
e-mail: m.oledzka@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Referent

Zakres czynności:

 • Rozliczanie opłat za wodę
 • Monitorowanie poboru wody
 • Badanie jakości wody z wodociągu
 • Wystawianie faktur za wynajem i  dzierżawę nieruchomości
 • Przygotowanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, a w przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków – za zgodą Wojewody
 • Nadzór i odpowiedzialność w zakresie spraw związanych z ochroną zwierząt
 • Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i myślistwa

Renata Kruszewska

tel. 86 476 15 20 wew. 23
fax: 86 476 15 22
e-mail: r.kruszewska@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Referent

Zakres czynności:

 • Ewidencja księgowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Agata Mortel

tel. 86 476 15 20 wew. 19
fax: 86 476 15 22
e-mail: a.mortel@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Referent

Zakres czynności:

 • Prowadzenie postępowań w sprawie podziału i rozgraniczeń nieruchomości
 • Sporządzanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego
 • Nadawanie numerów nieruchomościom
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o:
  • ustalenie warunków zabudowy
  • środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Referaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.