Referat Budżetu i Finansów

Anna Kunicka

tel 86 476 95 20 wew. 28
fax: 86 476 95 22
e-mail: a.kunicka@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Skarbnik, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

Zakres czynności:

 • Sporządzanie projekt budżetu Gminy
 • Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Gminy
 • Obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych- zespołów szkół
 • Kierowanie pracami Referatu Budżetu i Finansów

Marianna Żebrowska

tel. 86 476 95 20 wew. 18
fax: 86 476 95 22
e-mail: m.zebrowska@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Inspektor

Zakres czynności:

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Księgowość budżetowa

Jolanta Płońska

tel. 86 476 95 20 wew. 18
fax: 86 476 95 22
e-mail: j.plonska@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Inspektor

Zakres czynności:

 • Naliczanie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników z obsługi szkół
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez Gminę
 • Rozliczenia z ZUS i US
 • Sprawy oświatowe

Teresa Jankowska

tel. 86 476 95 20 wew. 15
fax: 86 476 95 22
e-mail: t.jankowska@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Inspektor

Zakres czynności:

 • Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej
 • Sprawozdawczość
 • Księgowość budżetowa
 • Ewidencja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zofia Olędzka

tel. 86 476 95 20 wew. 15
fax: 86 476 95 22
e-mail: z.oledzka@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Inspektor

Zakres czynności:

 • Księgowanie podatków:
  • od nieruchomości – osoby fizyczne i JGU
  • rolnego – osoby fizyczne
  • leśnego – osoby fizyczne
  • od środków transportowych – osoby fizyczne i JGU
 • Windykacja w/w podatków
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

Marta Pruszyńska

tel. 86 476 95 20 wew. 16
fax: 86 476 95 22
e-mail: m.pruszynska@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Referent

Zakres czynności:

 • Przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Przyjmowanie podań o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatków oraz zbieranie materiałów do zastosowania wyżej wymienionych ulg w podatkach (pomoc publiczna)
 • Księgowość budżetowa
Ten wpis został opublikowany w kategorii Referaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.