RAPORT O STANIE GMINY Nowe Piekuty za 2022 rok

Przeprowadzenie debaty

Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie absolutorium trzeba podjąć nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym (rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy). Na tej sesji w pierwszej kolejności rozpatrywany będzie raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie będą mogli także zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, będzie musiał złożyć      do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie trzeba będzie złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy powinni być dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszenia do debaty oraz informację dotyczącą udziału w debacie:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.