„Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”

Gmina Nowe Piekuty w 2021  roku wykonała inwestycję pn Rewitalizacja terenu -budowa miejsca rekreacji  -altana z miejscem na ognisko „ mającą na celu zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności lokalnych oraz upowszechnienie i promocja koncepcji Smart Villages w przestrzeni wiejskiej.

Przedsięwzięcie polegało na rewitalizacji części działki nr 58/1 w miejscowości Jabłoń Jankowce poprzez budowę miejsca rekreacji. Na działce nr 58/1 jest wybudowana wiata ze stołem i ławami oraz miejscem na ognisko.

W ramach inwestycji została wybudowana altana wyposażona w stół i ławki. Obok wymurowane zostało miejsce na ognisko. Teren wokół został uporządkowany i zasiany trawą. Od strony dróg gminnych wybudowano ogrodzenie z furtka wejściową. Na terenie miejsca zamontowaną również lampę solarną, która oświetla teren wokół altany. W trosce o zachowanie czystości został ustawiony kosz na śmieci, aby korzystający z miejsca rekreacji pozostawiali po zakończonych spotkaniach porządek.  Został osiągnięty podstawowy efekt rzeczowy – poprawa wizerunkowa sołectwa poprzez zagospodarowanie i rewitalizację terenu na działce 58/1. Kolejnym osiągniętym efektem jest zamontowana pierwsza lampa solarna, która zachęci mieszkańców gminy do korzystania z nowatorskich rozwiązań wykorzystujących naturalne źródła energii.

Stworzone miejsce rekreacji, jest ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych jak też miejscem integracji lokalnej społeczności, w którym możliwa jest organizacja pikników, festynów okolicznościowych, imprez rekreacyjnych i sportowych oraz społeczno – kulturalnych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 32.647,31 zł zł w tym 15.000,00  zł współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.