Pożegnanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Po 30 latach odszedł na emeryturę Pan Andrzej Olędzki, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście uroczyście pożegnali odchodzącego dyrektora. Symbolicznie przekazano Sztandar Szkoły nowej Pani dyrektor Izabeli Rzący. Przemówienie wygłosił Wójt Gminy Nowe Piekuty Pan Marek Kaczyński podsumowując wieloletnią pracę  Pana Andrzeja Olędzkiego. W imieniu nauczycieli i pracowników szkoły głos zabrała Pani Teresa Pęza, a Pani Izabela Rząca przekazała symboliczne Złote Jabłko. Podziękowania za współpracę złożyły Panie: Danuta Wyszyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach wraz z Wicedyrektor Marią Łapińską. Nie zabrakło również słów wdzięczności, które przekazała Pani Danuta Rząca – emerytowana nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej, a w imieniu Rodziców wystąpiła Pani Eliza Drągowska Przewodnicząca Rady Rodziców. Podziękowania złożyli także uczniowie szkoły, a najmłodsi pożegnali Pana Andrzeja Olędzkiego występami artystycznymi. Nie obyło się bez wręczenia okolicznościowych upominków.

Pani Wicedyrektor Izabela Rząca od 24 lutego 2023 r. pełnić będzie obowiązki dyrektora szkoły, a nowym wicedyrektorem zostaje Pani Katarzyna Mantur.

Na uroczyste pożegnanie przybyli m.in.: Ksiądz Andrzej Łapiński Proboszcz parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej, Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty, Pan Artur Żochowski Przewodniczący Rady Gminy Nowe Piekuty, Pani Ewa Pruszyńska Sekretarz Gminy Nowe Piekuty,
Pani Danuta Wyszyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach, Maria Łapińska Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach, Pani Monika Rogalewska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, Pan Krzysztof Porowski Dyrektor OPS w Nowych Piekutach, Eliza Drągowska Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej, Pani Stanisława Olędzka, małżonka Pana Dyrektora oraz emerytowani nauczyciele: Danuta Rząca, Alicja i Stefan Brzozowscy, Alicja Markowska, Anna Godlewska, Marek Rupieta.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Aktualności (UG). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.