POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ

W dniu  03 września  2021 roku odbędzie się  posiedzenie Komisji Społecznej

Początek  posiedzenia godzina 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku.
  2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.
  3. Analiza projektów uchwał w sprawie: 

1/  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków

     ochotniczej straży pożarnej, za udział  w działaniach ratowniczych

     lub szkoleniach pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż

     Pożarną lub gminę,

2/  zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

3/  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na

    lata   2021-2030.

  • Informacja Wójta w sprawie gospodarki odpadami i wykorzystania środków finansowych z tego tytułu.
  • Informacja o przygotowaniu szkół  podstawowych i przedszkoli                            w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej  do roku szkolnego 2021/2022.
  • Sprawy bieżące.
  • Zapytania i wolne wnioski.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.