Pomoc społeczna

Krzysztof Porowski

tel. 86 476 15 14
fax: 86 476 15 14
e-mail: k.porowski@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Zakres czynności:

 • Organizacja i nadzór pracy Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej
  • przyznawanie zasiłków stałych, okresowych i celowych
  • kierowanie osób do domów pomocy społecznej
  • naliczanie odpłatności za pobyt w DPS
 • Realizacje programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”
  • organizacja dożywienia
  • przyznawanie uczniom obiadów i wyżywienia w szkołach
  • przyznawanie pomocy finansowej lub rzeczowej dotyczącej żywienia pozostałym osobom
 • Wydawanie decyzji w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Wydawanie decyzji w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Wydawanie decyzji w sprawach dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych

Agata Dzieniszewska

tel. 86 476 15 14
fax: 86 476 15 14
e-mail: a.dzieniszewska@nowepiekuty.pl

Stanowisko:

 • Główna księgowa

Zakres czynności:

 • Prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
 • Prowadzenie spraw kadrowo administracyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej

Regina Rybicka

tel 86 476 15 14
fax: 86 476 15 14
e-mail: r.rybicka@nowepiekuty.pl

stanowisko:

 • Starszy pracownik socjalny

Zakres czynności:

 • Prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marcia 2004 r.
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych
 • Praca socjalna
 • udzielanie informacji, wskazówek oraz pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez inne instytucje
 • Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługującym im świadczeniach i dostępnych formach pomocy
 • W/w zadania realizowane są w rejonie opiekuńczym nr I obejmującym miejscowości: Piekuty Urbany, Koboski, Skłody Przyrusy, Hodyszewo, Jośki, Krasowo Siodmaki, Krasowo Wielkie, Lendowo Budy, Markowo Wólka, Nowe Rzepki, Nowe Żochy, Stare Żochy, Skłody Borowe, Kostry Noski, Kostry Litwa, Krasowo Wólka, Tłoczewo, Jabłoń Piotrowce, Nowe Piekuty
 • Obsługa organizacyjno – techniczna lokalnego zespołu interdyscyplinarnego (LZI) zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz U. Nr. 150, poz 1493/
 • Udział w pracach lokalnego zespołu interdyscyplinarnego (LZI)

Iwona Piekutowska

tel 86 476 15 14
fax: 86 476 15 14
e-mail: i.piekutowska@nowepiekuty.pl

stanowisko:

 • Starszy pracownik socjalny

Zakres czynności:

 • W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
  • prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • prowadzenie postępowania oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z w/w ustawą
 • W zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej:
  • prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z w/w ustawą
  • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych
  • praca socjalna
  • udzielanie informacji, wskazówek oraz pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji pośrednictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez inne instytucje
  • udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy
  • udział w pracach lokalnego zespołu interdyscyplinarnego
  • W/w zadania realizowane są w rejonie opiekuńczym nr I obejmującym miejscowości: Łopienie Jeże, Łopienie Zyski, Łopienie Szelągi, Stokowisko, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Spały, Jabłoń Zarzeckie, Jabłoń Markowięta, Jabłoń Dobki, Jabłoń Kościelna, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Jankowce, Pruszanka Mała, Wierzbowizna, Krasowo Częstki


Ten wpis został opublikowany w kategorii Osrodek Pomocy Społecznej, Referaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.