Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych

W piątek 20 stycznia 2023 roku Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty podpisał umowę na realizację zadania pn.: : „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107649B Jabłoń Dobki oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo Wólka – Lendowo Budy”.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowane przez Pana Mariusza Sikorskiego Prezesa Zarządu.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 4 mln 513 tys. zł  brutto. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 mln 257 tys zł. co stanowi 95% całkowitej wartości inwestycji. Wkład własny gminy to 256 tys. zł.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga gminna w miejscowości Jabłoń Dobki o długości 523 m oraz droga gminna Lendowo Budy – Markowo Wolka o długości 1307 m. Jezdnia w obu przypadkach uzyska nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5mb. Przebudowane zostaną również przepusty wraz z wykonaniem odwodnienia i budową kanałów technologicznych. Od miejscowości Lendowo Budy do Markowo Wólki wybudowany zostanie też wodociąg. W Jabłoni Dobkach naprzeciwko cmentarza wymordowanych przez Niemców mieszkańców wykonana zostanie zatoka parkingowa. Dzięki tak wysokiej dotacji zostanie przebudowane łącznie 1830mb dróg gminnych. Termin wykonania do końca 2023 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.