Projekt Senior „Same Plusy 60+” w Gminie Nowe Piekuty

W środę 17 lutego 2021r. Pan Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Pan Marek Malinowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali umowę z Gminą Nowe Piekuty, którą reprezentował Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy , na dofinansowanie projektu  pn „Same plusy 60+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 . W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego umowę przekazał Pan Marcin Sidorczuk Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity koszt tego projektu wynosi 373 651,12 zł , a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 354 586,12zł. Dofinansowanie wynosi 94,9% całości kosztów projektu.

 Pozyskane środki posłużą w celu organizowania zajęć dla Klubu Seniora działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach takich jak:   warsztaty plastyczno-rękodzielnicze, aktorsko-taneczne, kulinarne, spotkania wokalne, muzyczne, taneczne, szachowe. Seniorzy będą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach edukacyjno-poznawczych i spotkaniach ze sztuką regionalną. W projekcie uczestniczyć będzie ponad 40-ci seniorek i seniorów z terenu gminy.

W imieniu seniorów i wszystkich mieszkańców serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi i całemu Zarządowi Województwa Podlaskiego oraz Dyrekcji i pracownikom EFS-u za życzliwość i wsparcie naszych działań.

Z wyrazami szacunku

Marek Kaczyński

Wójt Gminy Nowe Piekuty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.