OPS Podstawowe informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

ul. Główna 23A

18-212 Nowe Piekuty

tel. kom.

666 090 399

 

e-mail: ops@nowepiekuty.pl

strona internetowa: https://samorzad.gov.pl/web/ops-w-nowych-piekutach

Czas  pracy

Poniedziałek – Piątek

7:30 – 15:30

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

1. Pomoc społeczna

2. Świadczenia rodzinne

3. Świadczenia wychowawcze (500+)

4. Świadczenie Dobry start (300+)

5. Fundusz Alimentacyjny

6. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (m.in. Asystent rodziny)

7. Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny (KDR)

8. Stypendia szkolne

9. Koordynacja realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

10. Obsługa techniczno organizacyjna Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
http://ops.pl/kategoria/baza-instytucji/typ/zespol-interdyscyplinarny/zespol-interdyscyplinarny-ds-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie

A K T Y   P R A W N E

NOWY STATUT:

Regolamin Organizacyjny OPS 2017

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Piekuty           Na Lata 2014-2022

zał.Nr2 i Nr 3

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Poniżej znajduje się link do filmu  informacyjnego

ws. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

Informacja w sprawie telefonów zaufania

ŻEBY UZYSKAĆ POMOC WYSTARCZY  JEDEN TELEFON

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

ul. Główna 23A

Od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

tel. kom. 666 090 399

 

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 13

Codziennie całodobowo

telefon   86 275 72 12   lub  997

 

Posterunek Policji w Szepietowie

ul. Sienkiewicza 52

telefon    885 997 363

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 1

W poniedziałki 8:00-16:00 od wtorku do piątku  7:30- 15:30

telefon  86 306 72 08

Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem        

 ul. Ludowa 15B

Od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

telefon  86 275 25 25

Telefon Zaufania „Zatrzymać Przemoc”

telefon 800 201 48

,,Pomarańczowa linia” dla osób uzależnionych i ich rodzin

telefon 801 140 068

 

,, Niebieska Linia”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

od poniedziałku do piątku 10:00- 22:00,

sobota, niedziela 10:00- 16:00.

telefon 800 120 002

,, Zielona linia” informacje na temat HIV/AIDS

telefon 22 621 33 67

  

Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania

czynny całą dobę

telefon 800 120 226

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania  

telefon  988

 

Narkotyki, narkomania codziennie

telefon    801 199 990

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strony. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.