Ogłoszenie o rokowaniach

Nowe Piekuty 24.03.2017 r.

Ogłoszenie o rokowaniach

Wójt Gminy Nowe Piekuty na podstawie art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza rokowania po trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  wsi Jabłoń Piotrowce   Nr 289/2 o pow. 1,42 ha Kw. LM1W/00019707/1 w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem.

  1. Nieruchomość  Nr 289/2 o pow. 1,42 ha  ma kształt prostokąta dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Stanowi następujące rodzaje użytków rolnych R III b – 0,1681 ha, R IV a – 1,2389 ha i R IV b – 0,0130 ha.  Teren działki płaski. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, jest to nieruchomość rolna bez prawa zabudowy. Działka jest uprawiana, położona wśród pól uprawnych.
  2. Cena nieruchomości – 96.432,50 zł
  3. Pierwszy przetarg obył się w dniu 03.11.2016 r, drugi przetarg odbył się w dniu 25.01.2017 r, trzeci przetarg odbył się w dniu 23.03.2017 r. Trzy przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
  4. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się na piśmie w zamkniętych kopertach z napisem „ Rokowania na sprzedaż nieruchomości Nr 289/2 Jabłoń Piotrowce”. Termin składania zgłoszeń do dnia 24.04.2017 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

  1. Rokowania zostaną przeprowadzone chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki                               w ogłoszeniu o rokowaniach.
  2. 6.      Rokowania odbędą się w dniu 28.04.2017 r. godz.  10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8.
  3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 5.000,00 zł płatne na konto Urzędu Gminy Nr 38 8769 0002 0260 0013 2000 0060 lub gotówką w kasie Urzędu w terminie do dnia 24.04.2017 r.
  4. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny zakupu nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika rokowań od zawarcia umowy kupna-sprzedaży zaliczka nie podlega zwrotowi.

  1. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
  2. Dodatkowe informacje  o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty pokój Nr 6 lub pod numerem telefonu (86) 4761520.

 

Wójt Gminy

Marek Kaczyński

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Aktualności (UG), Urząd Gminy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.