Krasowo Częstki

Pacyfikacja wsi Krasowo – Częstki była zemstą za śmierć 8 żandarmów niemieckich, którzy zginęli w potyczce z oddziałem partyzanckim Tadeusza Westwala, ps. „Ostroga”, „Karaś”. Wydarzenie to miało miejsce 11 lipca 1943 roku.

Kilka godzin później w gabinecie szefa gestapo na Białostocczyźnie odbyło się spotkanie, na którym została podjęta decyzja o zagładzie Krasowa Częstek- wieś ta została wybrana ze względu na to, że była największa w okolicy..

Przed świtem 17 lipca 1943 roku oddziały żandarmerii SS i wermachtu po otoczeniu podwójnym pierścieniem wkroczyły do wsi spędzając jej mieszkańców do stodoły Państwa Jankowskich. W międzyczasie przeprowadzono całkowitą grabież mienia, które wywożono podwozami. Następnie wymordowano wszystkich schwytanych mieszkańców: 97 dzieci, 89 kobiet i 71 mężczyzn. Po dokonanym rabunku i masakrze wieś została spalona..

Zginęli:

 1. Jankowski Aleksander (przydomek Zbieciuk) ur.26 V 1881r. w Krasowie Częstkach, gospodarz ,dziadek;
 2. Jankowska Aleksandra ur. w 1887r. w Łopieniach Szelągach, żona Aleksandra,  babka;
 3. Jankowska Marianna ur. 25 III 1925r. w Krasowie Częstkach, córka Aleksandra i Aleksandry;
 4. Jankowski Kazimierz (przydomek Zbieciuk) ur. 3 VII 1917 r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.,  gospodarz
 5. Jankowska Janina z d. Kruszewska ur. 17 I 1921r. w Krasowie Częstkach, żona Kazimierza,gospodyni;
 6. Jankowski Lucjan ur.16 VIII 1942r. w Krasowie Częstkach, syn Kazimierza i Janiny;
 7. Jankowski Stanisław ur.12 IX 1941r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;
 8. Zaremba Stanisław ur.3 V 1893r. w Krasowie Częstkach, kowal;
 9. Zaremba Helena z d. Żebrowska ur. 14 X 1901r. w Kaczynie Starym, żona Stanisława, krawcowa;
 10. Zaremba Jadwiga ur.18 XI 1931r. w Krasowie Częstkach, córka Stanisława i Heleny;
 11. Zaremba Czesław ur. 12 V 1930 r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;
 12. Zaremba Anna ur. 20 I 1937r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

13. Kaczmarek Adam ur. w 1903r. w Kaczynie Starym, gospodarz i kowal;

14. Piętka Tomasz ur. w 1865r. w Krasowie Częstkach , zamożny gospodarz, brat ks. Wojciecha Piętki, par.Osiek Wielki, pow.Rypin, dziadek;

15. Piętka Mieczysław ur. 20 XII 1907r. w Krasowie Częstkach, syn Tomasza, zamożny gospodarz;

16. Piętka Janina ur. 2 V 1917r. w Krasowie Częstkach, córka Adama i Kazimiery z Łopieńskich, żona Mieczysława;

17. Piętka Teresa ur.11 IX 1942r. w Krasowie Częstkach, córka Mieczysława i Janiny z Łopieńskich;

18. Piętka Anna ur.12 III 1915r. w Krasowie Częstkach, córka Tomasza, panna;

19. Piętka Ambroży ur. w 1873r. w Brzozowie Pankach, gospodarz, wdowiec. Dekował słomą stodołę u Tomasza Piętki i został zabity z całą rodziną Tomasza;

20. Kaczyńska Józefa ur.8 IX 1886r. w Żochach Starych, córka Mikołaja Żochowskiego i Konstancji z Koćmierowskich, żona Michała Kaczyńskiego, matka ks.Józefa Kaczyńskiego, gospodyni;

21. Kaczyński Władysław ur.26 VI 1899r. w Krasowie Częstkach, syn Michała i Julianny z Krassowskich, przyrodni brat ks. Józefa Kaczyńskiego , gospodarz;

22. Kaczyński Kazimierz ur. 21 XI 1921r. w Krasowie Częstkach, syn Michała i Józefy z Żochowskich, pracował z matką, brat ks.Józefa Kaczyńskiego, gospodarz;

23. Kaczyńska Marianna ur.4 XI 1928r. w Krasowie Częstkach, córka j.w., siostra ks.Józefa Kaczyńskiego, uczennica;

24. Bońkowski Jerzy ur. 7 XI 1935r. w Warszawie, syn Jana i Aleksandry z Kaczyńskich. Przebywał u dziadków w Krasowie. Siostrzeniec ks.Józefa Kaczyńskiego, uczeń;

25. Jankowska Adela ur. 25 III 1873 r. w Krasowie Częstkach, gospodyni, babka;

26. Jankowski Józef ur. 6 II 1902 r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

27. Jankowska Władysława ur. 4 II 1912r. w Uszy Dużej, żona Józefa;

28. Jankowski Lucjan ur. 4 IV 1938 r. w Krasowie Częstkach, syn Józefa i Władysławy;

29. Jankowski Marian ur. 24 VII 1936r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

30. Dmochowski Franciszek ur. 16 XI 1903r. w Dmochach, gospodarz, ożenił się z wdową;

31. Dmochowska Feliksa  ur. 12 VI 1898r. w Krasowie Częstkach, wdowa po Feliksie Dmochowskim, żona Franciszka, gospodyni;

32. Dmochowska Stefania ur. 9 V 1929r. w Krasowie Częstkach, córka Franciszka i Feliksy;

33. Żochowska Janina ur. 12 VIII 1926r. w Krasowie Częstkach, córka Feliksa i Feliksy, siostra  bliźniaczka Stanisławy i siostra przyrodnia Stefanii Dmochowskiej;

34. Żochowska Stanisława ur. 12 VIII 1926r. w Krasowie Częstkach, córka Feliksa i Feliksy,  siostra  bliźniaczka Janiny;

35. Jadacka Eugenia ur. 16 IV 1913r. w Czarni k/Myszyńca, siostra organistego. Prowadziła tajne nauczanie w Krasowie Częstkach w domu Kaczyńskich;

36. Skłodowski Stanisław (przydomek Statut) ur. 8 V 1905r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

37. Skłodowska Marianna ur. w 1905r. we wsi Grochy, żona Stanisława;

38. Skłodowski Wacław ur. w 1888r. w Krasowie Częstkach, brat Stanisława, kawaler, gospodarz;

39. Skłodowski Tadeusz ur. 11 XI 1933r. w Krasowie Częstkach, syn Stanisława i Marii;

40. Skłodowski Mieczysław ur. 22 VI 1935r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

41. Zaleski Kazimierz ur. 3 V 1867r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

42. Zaleska Władysława ur. 2 X 1880 r. w Wojnach Szubach Szlacheckich, żona Kazimierza, gospodyni;

43. Wysocki Jan ur.12 I 1908r. w Ciechanowcu, szewc;

44. Wysocka Aniela ur. 20 X 1913 r. w Krasowie Siodmakach, żona Jana (przydomek Wielich), gospodyni;

45. Wysocki Tadeusz ur.7 III 1934r. w Krasowie Częstkach, syn Jana i Anieli;

46. Wysocki Stanisław ur. 30 I 1936r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

47. Wysocki Kazimierz ur.2 IV 1938r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

48. Wysocka 3 tygodnie, córka j.w., jeszcze nie ochrzczona;

49. Krassowski Wincenty ur. 3 IV 1886r. w  Krasowie Częstkach, gospodarz,  wykształcony,  miał być księdzem;

50. Krassowska Anna ur. w 1884r. w Kostrach Noskach, ochrzczona w Wyszonkach Kościelnych, żona Wincentego, gospodyni;

51. Krassowska Stanisława ur. 3 II 1915r. w Tłoczewie, wdowa po zabitym wcześniej przez Niemców Józefie, gospodyni (Józef został zabity na miesiąc przed pacyfikacją);

52. Krassowska Celina ur.30 III 1940r. w Krasowie Częstkach, córka Józefa i Stanisławy;

53. Krassowska Stanisława ur.3 II 1942r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

54. Jankowski Bolesław (przydomek Bonuś) ur. 24 III 1892r. w Kostrach Starych, gospodarz;

55. Jankowska Władysława ur.11 XII 1886r. w Wierzbowiźnie, gospodyni;

56. Jankowska Janina ur. 30 II 1914r. w Krasowie Częstkach, córka Władysławy, gospodyni. Została spalona w piwnicy, w której się ukryła;

57. Uszyńska Apolonia ur.1 VIII 1901r. w Łopieniach Jeżach, żona Antoniego, gospodyni;

58. Uszyński Stanisław ur. 23 II 1931r. w Krasowie Częstkach, syn Antoniego i Apolonii;

59. Uszyńska Anna ur. 28 XI 1936r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

60. Żochowski Wincenty (przydomek Dziorgacz) ur. 2 II 1882r. w Krasowie Częstkach, gospodarz, członek rodziny ks. Kaczyńskiego;

61. Żochowska Anna z d. Czaczkowska ur. 26 VII 1882r. we wsi Dzierżki, żona Wincentego, gospodyni;

62. Żochowska Halina ur. 14 X 1928r. w Krasowie Częstkach, córka Wincentego i Anny;

63. Żochowski Tadeusz ur. 27 IV 1932r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

64. Śniecieński Roman ur. w 1896 r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

65. Śniecieńska Helena ur. w 1891r. w Krasowie Częstkach, żona Romana;

66. Śniecieńska Anna ur. 30 V 1935r. w Krasowie Częstkach, córka Romana i Heleny;

67. Śniecieńska Jadwiga ur. 6 XII 1925r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

68. Śniecieński Kazimierz ur. 18 VI 1928r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

69. Śniecieński Marian ur.2 IX 1931r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

70. Krassowski Stanisław (przydomek Łysiał) ur. 3 III 1909r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

71. Krassowska Stefania z d. Żochowska (przydomek Cierlica) ur. 14 XI 1908r. w Krasowie Częstkach, żona Stanisława. Była w Żochach Starych. Na wieść o tym, co dzieje się w Krasowie, przybiegła do męża i trojga dzieci. Wszyscy zostali zabici. Zginęła na progu domu Jankowskich;

72. Krassowski Józef ur. 2 II 1935r. w Krasowie Częstkach, syn Stanisława i Stefanii;

73. Krassowski Eugeniusz lat 3, syn j.w.;

74. Krassowska Helena ur. 14 VIII 1930 r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

75. Krassowska Aleksandra ur. w 1873r. w Krasowie Częstkach, gospodyni;

76. Truskolaski Władysław ur. w 1882r. w Lubowiczu Wielkim, gospodarz, wyrabiał trumny;

77. Truskolaska Marcela ur. w 1888r. w Krasowie Częstkach, żona Władysława;

78. Olędzki Aleksander (przydomek Bocyk) ur. w 1908r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

79. Olędzka Władysława  z d. Truskolaska ur. 14 X 1916r. w Krasowie Częstkach, żona Aleksandra;

80. Olędzka Janina ur. 22 X 1938r. w Krasowie Częstkach, córka Aleksandra i Władysławy;

81. Łopieński Adam ur. w 1895r. w Łopieniach Zyskach, gospodarz;

82. Łopieńska Kazimiera ur. w 1893r. w Łopieniach Jeżach, żona Adama;

83. Łopieńska Anna ur. 3 VI 1917r. w Krasowie Częstkach, córka Adama i Kazimiery;

84. Łopieńska Marianna ur.8 X 1921r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

85. Łopieński Kazimierz ur. 6 VII 1923r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

86. Łopieńska Eugenia ur. 28 XII 1931r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

87. Łukasiuk Stanisław ur. w 1893r. w Krasowie Częstkach, włościanin;

88. Łukasiuk Anna ur. w 1888r. w Stokowisku, żona Stanisława;

89. Łukasiuk Eugenia ur. 3 VIII 1923r. w Krasowie Częstkach, córka Stanisława i Anny;

90. Łukasiuk Stanisława ur. 11 X 1921r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

91. Czarnowski Antoni ur. 1 III 1892r. w Łopieniach Jeżach, gospodarz;

92. Czarnowska Anna ur. 14VI 1892r. w Krasowie Częstkach, żona Antoniego;

93. Czarnowska Stefania ur. 1 XII 1925r. w Krasowie Częstkach, córka Antoniego i Anny;

94. Krassowska Leokadia ur. w 1862 r. w Krasowie Częstkach, matka Anny Czarnowskiej. Najstarsza ofiara pacyfikacji, gospodyni;

95. Olędzki Stanisław ur. 8 V 1903r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

96. Olędzka Stanisława ur. 12 X 1935r. w Krasowie Częstkach;

97. Krassowski Romuald (przydomek Podsadny) ur. w 1879 r. w Krasowie Częstkach, gospodarz, wykształcony, inteligentny, współpracował z Niemcami;

98. Krassowska Marianna z d. Dąbrowska (przydomek Podsadna) ur. w 1902 r. w Kostrach, żona Romualda;

99. Krassowski Marian ur. 12 VIII 1937r. w Krasowie Częstkach, syn Romualda i Marianny;

100. Siennicki Aleksander ur. w 1891r. w Siennicy. Po powrocie przed wojną z USA otworzył i prowadził z żoną czyżarnię w Krasowie Częstkach. Był też skrzypkiem i grywał z Kazimierzem Szepietowskim;

101. Siennicka Aniela ur. w 1893r. w Krasowie Częstkach, żona Aleksandra;

102. Szepietowski Kazimierz ur. 18 II 1903r. w Krasowie Częstkach, gospodarz, harmonista, grał razem z Aleksandrem Siennickim;

103. Szepietowska Leonarda ur. 21 IV 1908r. we wsi Brzozowo Panki, żona Kazimierza;

104. Szepietowska Marianna ur. 22 VI 1934r. w Krasowie Częstkach, córka Kazimierza i Leonardy;

105.Szepietowska Amelia ur. 21 IV 1927r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

106.Gierałtowska Agnieszka ur. w 1905r. w Krasowie Częstkach, wdowa. Mieszkała na kolonii Kalnik. Uciekła przed Niemcami do wsi, do rodziny Szepietowskich i wraz z nimi została rozstrzelana;

107.Jankowska Józefa ur. 22 XII 1862r. w Krasowie Częstkach, babka, gospodyni. Na siedlisku tej rodziny odbyła się egzekucja;

108. Jankowski Stanisław ur. 4 I 1898r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

109.Jankowska Zofia ur. w 1893r. w Krasowie Częstkach, żona Stanisława;

110.Jankowska Marianna ur. 8 XII 1918r. w Krasowie Częstkach, gospodyni;

111. Jankowski Józef ur. 20 X 1925r. w Krasowie Częstkach;

112. Jankowska Janina ur. 8 V 1928r. w Krasowie Częstkach;

113. Krassowski Aleksander ur. 2 XI 1898r. w Krasowie Częstkach, gospodarz. Mieszkał vis – a –vis miejsca pacyfikacji;

114.Krassowska Zofia ur. w 1892r. w Krasowie Częstkach, żona Aleksandra;

115. Krassowski Stanisław ur. 5 V 1913r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

116.Krassowska Janina ur. 23 XII 1939r. w Krasowie Częstkach;

117. Krassowski Kazimierz ur. 14 V 1941r. w Krasowie Częstkach;

118. Krassowska Marianna ur.18 V 1931r. w Krasowie Częstkach;

119.Żochowska Łucja ur. 7 X 1863r. w Krasowie Częstkach, gospodyni;

120.Żochowska Bronisława ur. 14 II 1911r. w Dąbrowie Łazach, żona Stanisława (przydomek Wilk), gospodyni;

121. Żochowska Irena ur. 27 V 1920r. w Krasowie Częstkach, gospodyni;

122. Żochowski Eugeniusz ur. 18 XII 1933r. w Krasowie Częstkach, syn Stanisława i Bronisławy;

123. Żochowska Danuta ur. 14 IV 1937r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

124. Żochowski Stanisław ur. 7 III 1931r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

125. Krassowska Agnieszka ur. w 1881r. w Uszy, gospodyni;

126. Kostro Irena ur. 14 VI 1926r. w Krasowie Częstkach, pomoc w rodzinie;

127. Kostro Eugenia ur. 26 VII 1929 r. w Krasowie Częstkach, uczennica. Obie wraz z bratem Kazimierzem uniknęły wywiezienia na Syberię, ponieważ kiedy NKWD przyszło po całą rodzinę w 1941 roku, ich trojga nie było w domu. Teraz zginęły obie, bratu udało się uciec;

128.Zaleski Aleksander ur. 15 X 1891r. w Krasowie Częstkach, gospodarz, bezdzietny;

129. Zaleska Helena ur. 30 II 1893r. w Krasowie Częstkach, żona Aleksandra;

130. Łopieńska Bronisława ur. w 1903r. w Krasowie Częstkach, żona zmarłego Jana, gospodyni;

131. Łopieński Józef ur. 27 II 1923r. w Krasowie Częstkach, syn Jana i Bronisławy;

132. Łopieński Eugeniusz ur. 18 VIII 1935r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

133. Łopieńska Michalina ur. 14 I 1929r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

134. Łopieńska Jadwiga ur. 12 IV 1934r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

135. Tyszowska Stanisława ur. 24 X 1906r. w Brańsku, gospodyni. Zatrzymała się w drodze do Warszawy i została rozstrzelana razem z mieszkańcami Krasowa;

136.Krassowski Władysław (przydomek Kuta) ur. 26 VII 1901r. w Krasowie Częstkach, brat Piotra, gospodarz;

137. Krassowska Aniela lat 35, żona Władysława;

138. Krassowska Władysława ur. 10 V 1938r. w Krasowie Częstkach, córka Władysława i Anieli;

139. Krassowski Stanisław ur. w 1943r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

140. Żochowski Bolesław ur. 5 X 1888r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

141. Żochowska Petronela ur. 20 V 1887r. w Krasowie Częstkach, żona Bolesława;

142. Żochowska Marianna ur. 25 VI 1926r. w Krasowie Częstkach, córka Bolesława i Petroneli;

143. Żochowski Stanisław ur. 10 I 1933r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

144. Żochowska Mikula ur. 17 I 1867r. w Krasowie Częstkach, gospodyni;

145. Jankowski Franciszek ur. 16 II 1913r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

146. Jankowska Zofia ur. 25 I 1913r. w Jabłoni Kościelnej, żona Franciszka;

147. Jankowska Jadwiga ur. 11 XII 1936r. w Krasowie Częstkach, córka Franciszka i Zofii;

148. Jabłoński Jarosław ur. 4 III 1932r. w Jabłoni Kościelnej, pastuszek. Pasł krowy u Franciszka Jankowskiego;

149. Krassowski Kazimierz ur. 3 XI 1900r. w Krasowie Częstkach, rolnik;

150. Krassowska Leokadia ur. w 1902r. w Krasowie Częstkach, żona Kazimierza, dziedziczka na Krasowie Częstkach;

151. Krassowski Józef ur. 2 IX 1919r. w Krasowie Częstkach, syn Kazimierza i Leokadii;

152. Krassowska Anna ur. 28 IV 1933r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

153. Krassowska Wanda ur. 12 X 1940 r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

154. Krassowski Arkadiusz, lat 2, syn j.w.;

155. Krassowska Zofia ur. 13 VII 1913r. w Łopieniach Jeżach, żona Stanisława, gospodyni;

156. Krassowska Anna ur. w 1891r. w Krasowie Częstkach, z pierwszego męża Pruszyńska, wyszła za mąż po raz drugi, gospodyni;

157. Krassowski Mieczysław ur. 13 IV 1931r. w Krasowie Częstkach, syn Zofii;

158. Mrozowicz Feliks ur. w 1893r. w Warszawie, teść Lucjana Żochowskiego, gospodarz;

159. Mrozowicz Mieczysław ur. w 1911r. w Warszawie, szwagier Lucjana Żochowskiego, gospodarz;

160.Krassowski Bolesław (przydomek Aliziak) ur. w 1894r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

161. Krassowska Michalina ur. w 1893r. we wsi Brzozowo Chrzczony, żona Bolesława;

162. Krassowska Lucyna ur. 4 IV 1925r. w Krasowie Częstkach, córka Bolesława i Michaliny;

163. Krassowska Henryka ur. 18 IX 1926r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

164. Krassowski Tadeusz ur. 1 IV 1934r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

165. Krassowski Jan ur. 4 V 1932r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

166. Krassowska Stefania ur. 18 V 1903r. w Krasowie Częstkach, gospodyni;

167. Krassowska Marianna ur. 3 XII 1931r. w Krasowie Częstkach, córka Stanisława i Stefanii;

168. Krassowska Eugenia ur. 11 V 1933r. w Krasowie Częstkach;

169. Krassowski Marian ur. w 1934r. w Krasowie Częstkach;

170. Krassowski Józef ur. w 1935r. w Krasowie Częstkach;

171. Zawadzki Konstanty ur. 14 VI 1893r. w Krasowie Częstkach, teść Stanisława Krassowskiego, wdowiec, gospodarz;

172.Krassowski Stanisław ur. 13 X 1913r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

173. Krassowska Antonina z d. Sadkowska ur. w 1887r. w Kostrach Litwie, żona sołtysa wsi Krasowo Częstki-  Stanisława (przydomek Galanternik);

174. Krassowska Halina ur. 4 V 1908r. w Krasowie Częstkach, żona Władysława – brata sołtysa. Władysław uratował się;

175. Krassowski Kazimierz ur. 25 IX 1925r. w Krasowie Częstkach, syn Stanisława i Antoniny;

176. Krassowska Janina ur. 12 VI 1937r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

177. Krassowska Jadwiga ur. 2 I 1940r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

178. Krassowska Danuta ur. 5 V 1942r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

179. Krassowska Irena ur. 14 I 1934r. w Krasowie Częstkach;

180. Markowski Stanisław ur. 14 III 1895r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

181. Markowska Amelia ur.7 X 1903r. w Krasowie Częstkach, żona Stanisława;

182. Markowska Maria ur. 6 VIII 1928r. w Krasowie Częstkach, córka Stanisława i Amelii;

183. Markowski Henryk ur. 14 I 1934r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

184. Markowski Eugeniusz ur. 2 XII 1939r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

185. Markowska Jadwiga ur. 11 I 1941r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

186. Markowska Janina ur. 22 X 1915r. w Krasowie Częstkach, gospodyni;

187. Trzeszczkowski Antoni ur. 10 XI 1913r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

188. Trzeszczkowska Stefania ur. w 1913r. w Krasowie Częstkach, żona Antoniego;

189. Trzeszczkowski Józef ur. 2 I 1933r. w Krasowie Częstkach, syn Antoniego i Stefanii;

190. Trzeszczkowski Stanisław ur. 10 VI 1938r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

191. Trzeszczkowska Maria ur. 27 XII 1935r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

192. Trzeszczkowska Bronisława ur. w 1868r. w Kostrach Noskach, wdowa;

193. Porowski Nikodem ur. w 1887r. w Wojnach Pogorzeli, ojciec Wacława, gospodarz;

194. Porowska Maria ur. w 1884r. w Krasowie Częstkach, żona Nikodema, matka Wacława;

195. Porowski Wacław ur. 6 IX 1917 r. w Krasowie Częstkach, syn Nikodema i Marii, współpracował z Niemcami;

196. Wojnówna Kazimiera ur. 12 II 1903r. w Łopieniach Jeżach, pomoc domowa;

197. Wojnówna Regina ur. 30 I 1928r. w Krasowie Częstkach;

198. Pietrzak Piotr ur. w 1880r. w Glinniku, włościanin;

199. Pietrzak Marianna ur. w 1883r. w Glinniku, żona Piotra;

200. Pietrzak Marianna ur. w 1905r. w Glinniku, córka Piotra i Marii, gospodyni;

201.Pietrzak Zofia ur. w 1907 r. w Glinniku, córka j.w., gospodyni;

202. Pietrzak Janina ur. w 1902r. w Glinniku, córka j.w., gospodyni;

203. Zaremba Fabian ur. w 1872r. w Krasowie Częstkach, kawaler, pomoc dorywcza;

204. Piekutowska Kamila ur. w 1860 r. w Krasowie Częstkach, niezamężna, gospodyni;

205. Olędzki Antoni (przydomek Maksymilian) ur. w 1890r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

206.Olędzki Walenty ur. 11 XI 1901r. w Krasowie Częstkach, brat Antoniego, kawaler, gospodarz;

207. Olędzka Helena ur. w 1888r. w Olędzkich;

208. Olędzka Aleksandra ur. w 1905r. w Olędzkich, siostra Antoniego i Walentego, niezamężna, gospodyni;

209. Krassowski Piotr (przydomek Kuta) ur. 5 III 1890r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

210. Krassowska Marianna ur. w 1893r. w Krasowie Częstkach, żona Piotra;

211. Krassowski Roman ur. 14 VI 1923r. w Krasowie Częstkach,, syn Piotra i Marianny;

212. Krassowska Aniela ur. 6 V 1924r. w Krasowie Częstkach,, córka j.w.;

213. Pruszyńska Helena ur. 14 VI 1917 r. w Krasowie Częstkach, panna;

214. Pruszyński Ignacy ur. 6 IX 1919r. w Krasowie Częstkach, kawaler;

215. Pruszyńska Paulina ur. 3 XI 1924r. w Krasowie Częstkach;

216.Wnorowski Teofil ur. 11 XI 1881r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

217. Wnorowska Marianna ur. 22 III 1901r. w Krasowie Częstkach, żona Teofila;

218. Wnorowski Stanisław ur. 25 I 1923r. w Krasowie Częstkach, syn Teofila i Marianny;

219. Olędzki Stanisław (przydomek Bocyk) ur. 5 V 1902r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

220.Olędzka Marcela ur. w 1888r. w Koboskach, wdowa po Pawle, gospodyni;

221. Olędzka Leokadia ur. w 1913r. w Święcku, żona Stanisława (przydomek Bocyk);

222. Olędzki Kazimierz ur. 31 III 1936r. w Krasowie Częstkach, syn Stanisława i Leokadii;

223. Olędzka Anna ur. 18 X 1933r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

224. Olędzka Halina ur. 28 III 1938r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

225. Olędzki Stanisław ur. 11 IV 1941r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

226. Olędzka Janina ur. 8 III 1935r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

227. Olędzki Bolesław (przydomek Gziciel) ur. w 1885r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

228. Olędzka Feliksa ur. w 1903r. w Koboskach, żona Bolesława;

229.Brzozowski Kazimierz ur. 8 XII 1903r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

230.Brzozowska Anna ur. 11 II 1918r. w Krasowie Częstkach, żona Kazimierza;

231. Brzozowska Halina ur. 26 II 1940r. w Krasowie Częstkach, córka Kazimierza i Anny;

232. Brzozowski Marian ur. 2 IX 1942r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

233. Olędzki Józef ur. 4 VIII 1911 w Krasowie Częstkach,, gospodarz;

234. Olędzka Józefa ur. w 1888r. we Włostach, żona Jana, ojca Józefa;

235. Olędzka Anna ur. w 1908r. w Krasowie Częstkach, żona Józefa;

236. Olędzki Stanisław ur. 9 II 1939r. w Krasowie Częstkach, syn Józefa i Anny;

237. Olędzka Anna ur. 17 I 1938r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

238. Olędzki Józef ur. 29 I 1942r. w Krasowie Częstkach, syn j.w.;

239. Moczydłowska Anna ur. w 1891r. w Krasowie Wielkim, teściowa Jana Wyszyńskiego, gospodyni;

240. Wyszyńska Helena ur. 2 IX 1917r. w Krasowie Częstkach, żona Jana (przydomek Mazur);

241. Wyszyński Władysław ur. 14 II 1937r. w Krasowie Częstkach, syn Jana i Heleny;

242. Wyszyński Mieczysław ur. 11 XI 1902r. w Krasowie Częstkach (przydomek Mazur), bezdzietny, gospodarz;

243. Wyszyńska Stefania ur. 21 V 1906r. w Krasowie Częstkach, żona Mieczysława;

244. Laskowski Bronisław ur. w 1908r. w Krasowie Częstkach, gospodarz;

245. Laskowska Helena ur. w 1911r. w Krasowie Częstkach, żona Bronisława;

246. Wojno Jan ur. 13 V 1898r. w Łopieniach Zyskach, kuśnierz;

247. Wojno Władysława ur. 2 X 1892r. w Skłodach Borowych, żona Jana;

248. Wojno Kazimierz ur. 12 X 1926r. w Krasowie Częstkach, syn Jana i Władysławy;

249. Wojno Aniela ur. 1 XII 1931r. w Krasowie Częstkach, córka j.w.;

250. Piętka Aleksander ur. w 1876r. w Żochach Starych, wdowiec, gospodarz;

251. Piętka Stefania ur. 14 I 1912r. w Żochach Starych, gospodyni. Na parę dni przed egzekucją przeprowadziła się z rodziną z Żochów Starych do Krasowa Częstek;

252. Piętka Helena ur. 17 XII 1931r. w Żochach Starych, przeprowadziła się j.w.;

253. Piętka Stanisław ur. 6 VIII 1930r. w Żochach Starych, przeprowadził się j.w.;

254. Piętka Apolonia ur. 8 V 1928r. w Żochach Starych, przeprowadziła się j.w.;

255. Mystkowski Józef ur. 7 II 1916r. w Pułaziach Świerżach, gospodarz z Pułazia;

256. Mystkowski Kazimierz ur. 19 IV 1920r. w Krasowie Częstkach, syn Pawła;

257. Klepacka Wanda ur. 2 V 1926r. w Wygodzie k/Łomży, nauczycielka, córka

W zbrodni dokonanej 17.07.1943 roku w Krasowie Częstkach, w której zginęło 257 mieszkańców, w tym 97 małoletnich, brali udział:

I. Funkcjonariusze administracji cywilnej:

1. Karl von Groeben – Landrat Kreiskommissara w Łomży, ur.10.09.1902r.;

2. Thamm – Amtskommissar w Szepietowie;

3. Wilhelm Danke lub Danko – jego zastępca;

4. Dubnitzky – komisarz rolny w Szepietowie;

5. Pohl – komisarz rolny w Szepietowie.

II. Funkcjonariusze żandarmerii niemieckiej:

1. Goss – Leutnant, Abteilungsführer w Wysokiem Mazowieckiem, któremu podlegały posterunki żandarmerii w Dąbrówce Kościelnej i Wysokiem Mazowieckiem;

2. Boeniger – komendant posterunku żandarmerii w Dąbrówce Kościelnej i Szepietowie;

3. Springer – jego zastępca;

4. Thezner – żandarm posterunku w Dąbrówce Kościelnej;

5. Pufal lub Pufar – żandarm posterunku w Dąbrówce Kościelnej;

6. Maslow- żandarm posterunku w Dąbrówce Kościelnej;

7. Mozar – żandarm posterunku w Dąbrówce Kościelnej;

8. Abramek – żandarm posterunku w Dąbrówce Kościelnej;

9. Bittmann – Meister, Komendant posterunku żandarmerii w Wysokiem Mazowieckiem;

10. Hamper- żandarm posterunku w Wysokiem Mazowieckiem;

11. Hermann – żandarm posterunku w Wysokiem Mazowieckiem;

12. Erisch – żandarm posterunku w Wysokiem Mazowieckiem;

13. Heinrich Wenrys – żandarm posterunku w Wysokiem Mazowieckiem;

14. Heinrich Jakubczyk – żandarm posterunku w Wysokiem Mazowieckiem;

15. Jerzy Sawicki – żandarm posterunku w Wysokiem Mazowieckiem.

Ponadto wykonawcami zbrodni byli funkcjonariusze żandarmerii polowej
w Wysokiem Mazowieckiem i Łomży oraz oddział SS w sile ponad 100 osób.

Nie zostało ustalone czy w zbrodni brał  udział szef gestapo w Łomży – porucznik SS Ennulat i podlegli mu funkcjonariusze.

W niektórych źródłach podaje się, że podczas pacyfikacji zginęło 258 osób. Wynika to z opowieści ludzi o tym, że jedna z zamordowanych kobiet była w zaawansowanej ciąży.

Tylko 17 spośród 270 mieszkańców Krasowa Częstek udało się uratować.

W 2013 roku została wydana książka o pacyfikacji Krasowa Częstek, Jabłoni Dobek i masakrze w Skłodach Borowych.

IMG_0402 Krasowo Częstki IMG_0403 Krasowo częstki IMG_0404 Krasowo Częstki IMG_0405 Krasowo Częstki IMG_0406 Krasowo Częstki IMG_0407 Krasowo Częstki

Poniżej galeria zdjęć mieszkańców Krasowa – Częstek przed pacyfikacją:

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Miejsca pamięci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.