Konkurs na „Animatora na obiekcie – Moje Boisk ORLIK 2012”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza konkurs na

„Animatora na obiekcie – Moje Boisk ORLIK 2012”

 Adresaci :

Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego (posiadający uprawnienia zawodowe oraz przygotowanie do pracy z dziećmi)

Miejsce pracy :

Kompleks sportowy „ORLIK 2012” w Nowych Piekutach

Zakres obowiązków :

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych oraz innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych uzgodnionych ze Zleceniodawcą.

 Warunki pracy :

Miesiące marzec – listopad 2014 r., (umowa zlecenie) 160 godz. miesięcznie

Wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł miesięcznie za 160 godz. (w tym 1.000,00 zł ze środków szkolnego związku sportowego oraz 1.000,00 zł z budżetu Gminy Nowe Piekuty)

Zajęcia będą prowadzone w godzinach popołudniowych we wszystkie dni tygodnia. Szczegółowy harmonogram zajęć na dany miesiąc uzgadniany będzie ze Zleceniodawcą.

Do oferty należy dołączyć :

  1. dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe
  2. aktualne badania lekarskie
  3. oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (wzór w załączeniu)

Termin składania ofert :

Do dnia 12.02.2014 r., do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 6 w zamkniętych kopertach z dopiskiem

–        „Animator – ORLIK Nowe Piekuty”

Dodatkowe informacje pod nr tel. 86 476 15 20 wew. 23, lub osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty pok. nr 16 (Pan Karol Kulesza).

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia i przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.