Uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla Jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Piekuty .

6 listopada 2021 r. w miejscowości Skłody Borowe odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP KSRG Nowe Piekuty. Spotkanie było również okazją do przekazania sprzętu ratowniczo-gaśniczego o wartości prawie 70 tysięcy złotych, który trafił do pięciu jednostek OSP z terenu gminy Nowe Piekuty. W uroczystości udział wzięli m.in. Starosta Wysokomazowiecki a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Bogdan Zieliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Wojciech Sokołowski, Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński, a także druhny i druhowie z terenu gminy Nowe Piekuty.

         Zaproszeni goście otrzymali z rąk Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Piekuty pisemne podziękowania za wspieranie rozwoju jednostek OSP w gminie oraz pomoc w działaniach na rzecz pozyskiwania zewnętrznych funduszy na rzecz OSP. 

        Został przekazany jednostce OSP KSRG Nowe Piekuty samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo to pierwszy pojazd w gminie zakupiony w całości dzięki środkom zewnętrznym. Łączna kwota samochodu wyniała 847 347 tysięcy złotych, natomiast 474 267,14 tysięcy złotych na ten cel gmina pozyskała z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 373 079,83 tysięcy złotych z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy trafił natomiast do pięciu jednostek OSP z terenu gminy: OSP KSRG Nowe Piekuty, OSP KSRG Jabłoń-Jankowce, OSP Jabłoń Kościelna, OSP Kostry-Noski oraz OSP Skłody Borowe. Pieniądze na ten cel pochodziły m.in. z budżetu gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także od prywatnych darczyńców, w tym państwa Radziszewskich z m. Stare-Żochy, właścicieli firmy Elmar. 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.