Informacja ws. kampanii MInisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Bezpieczny i aktywny Senior”

Informacja ws. kampanii MInisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Bezpieczny i aktywny Senior”

Celem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest pobudzenie
świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością
osób starszych.
Pierwszym z filarów kampanii jest bezpieczeństwo osób starszych. Założeniem
kampanii w obszarze bezpieczeństwa jest pobudzenie świadomości społecznej na temat
bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw
popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz
promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.
Drugim filarem kampanii jest szeroko rozumiana aktywność – społeczna, sportowa,
edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Celem kampanii w obszarze aktywności społecznej jest
podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów, na temat
znaczenia uczestnictwa osób starych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego
postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia
się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak
najdłuższe zachowanie samodzielności.

Więcej informacji ws. kampanii znajduje się na stronie internetowej:

senior.gov.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.