Gmina Nowe Piekuty otrzymała promesę finansową na przebudowę drogi gminnej Markowo Wólka – Stare Żochy

               Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Piekuty odebrał w dniu 17.07.2017 r.    z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego promesę finansową przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie w roku 2017 zadań  związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących  znamiona klęsk  żywiołowych w  infrastrukturze komunalnej.

          Dofinansowanie w wysokości 788 000 zł zostało udzielone ze środków budżetu państwa na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107620B Markowo Wólka – Stare Żochy w km 0+000 – 1+513”.

            W dniu 28 lipca 2017r. odbędzie się przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107620B Markowo Wólka – Stare Żochy w km 0+000 – 3+580” w tym „Przebudowa drogi gminnej nr 107620B Markowo Wólka – Stare Żochy w km 0+000 – 1+513”

            W ramach zadania planowane jest częściowe wykonanie nowej oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie utwardzonego pobocza bitumicznego, wykonanie zjazdów na działki, remont istniejących przepustów, oczyszczenie istniejącego rowu.

             Wykonanie powyższych prac planowane jest do końca października 2017 r

           Wartość przyznanej dotacji na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej może wynosić nie więcej niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego,  natomiast kwota  20% wartości zadania stanowi  wkład własny samorządu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Urząd Gminy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.