Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na Szkołach Podstawowych oraz ITRR w Nowych Piekutach

11.07.2023 pomiędzy Gminą Nowe Piekuty reprezentowaną przez Pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Piekuty a firmą XDISC S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Wojciecha Wróbla – Prezesa Zarządu, zawarta została umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy:

–   na Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach 32 kWp

–   na dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej  37 kWp

–  na dachu budynku Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach 22 kWp.

 Prace zostały zlecone na podstawie Prawa Zamówień Publicznych w przetargu nieograniczonym.

Wszystkie ww. instalacje zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem i sztuką budowlaną  pod nadzorem Pana Radosława Ostrowskiego – Inspektora nadzoru. Całkowity koszt wykonania i montażu instalacji na Sali gimnastycznej przy Szkole w Jabłoni Kościelnej wyniósł 147 908,00 zł; na Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach wyniósł 129 823,00 zł i na ITRR w Nowych Piekutach wyniósł 94 840,00 zł. Całość przedmiotu zamówienia została wykonana terminowo i zamknęła się kwotą łączną 372 571,00zł. Ww. środki w całości pochodzą z Subwencji Rządowej, którą gmina otrzymała w IV kwartale 2022 r. z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej obiektów gminnych. Gmina nie dołożyła żadnych własnych środków finansowych do zrealizowanego przedsięwzięcia.

Z wyrazami szacunku

Marek Kaczyński

Wójt Gminy Nowe Piekuty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.