Dofinansowanie na budowę kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych

Urząd Gminy Nowe Piekuty informuje, iż 19 listopada 2020 roku Wójt Gminy Nowe Piekuty podpisał umowę na dofinansowanie Projektu grantowego „Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Nowe Piekuty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wykonano 25 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkalne mieszkańców. Dofinansowanie ww. projektu wynosiło 283 655,52 zł. (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 52/100) co pozwoliło udzielić dofinansowania na poziomie 72,2% na każdą instalację.

25 zainstalowanych zestawów kolektorów słonecznych w pozytywny sposób wpływa na stan środowiska na terenie naszej gminy. Skorzystają nie tylko mieszkańcy domów, na których zostały zamontowane nowe instalacje ale również pozostali mieszkańcy – będą oddychać czystym powietrzem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.