„Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać” Obchody 70-tej Rocznicy Śmierci Jana Stanisława Jankowskiego

14 marca 2023 roku w Nowych Piekutach odbyły się Obchody 70. rocznicy Śmierci Jana Stanisława Jankowskiego Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj w latach 1943 – 1945, Wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie. Uroczystość miała miejsce w Kościele Parafialnym pw. Św. Kazimierza w Nowych Piekutach.

Obchody otworzył Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty wraz z ks. Tadeuszem Sołtysikiem Proboszczem Parafii pw. Św. Kazimierza w Nowych Piekutach. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego Polski.

Jan Pogorzelski – nauczyciel historii w miejscowej szkole zaprezentował zebranym biografię śp. Jana Stanisława Jankowskiego.

Następnie zostały złożone wiązanki i zapalone znicze pod Epitafium Wicepremiera w Świątyni.

W uroczystości uczestniczyli: Pani Izabela Rząca Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej  wraz z Pocztem Sztandarowym i młodzieżą szkolną;  Pani Danuta Wyszyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach, Pani Maria Łapińska Wicedyrektor wraz z Pocztem Sztandarowym, nauczycielami
i uczniami; Radni Powiatowi: Pan Stanisław Olędzki i Leszek Dąbrowski; Monika Rogalewska -Dyrektor GOK, Krzysztof Porowski – Kierownik OPS oraz pracownicy Urzędu Gminy. Obecni byli również Radni i Sołtysi z terenu Gminy Nowe Piekuty oraz mieszkańcy. Rodzinę V-ce Premiera reprezentowali Państwo Renata i Andrzej Jankowscy oraz Wiesława Brzozowska.

Uroczystość zakończona została wspólną modlitwą i odśpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę”.

Jan Stanisław Jankowski urodzony w Krasowie Wielkim na terenie Gminy Nowe Piekuty, delegat Rządu na Kraj i Wicepremier, jeden z oskarżonych w tzw. ,, Procesie Szesnastu ‘’ przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Zmarł 13 marca 1953 roku w sowieckim więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą dwa tygodnie przed zakończeniem odbywania niesprawiedliwego, podłego wyroku.

Podczas I wojny światowej był żołnierzem Legionów Polskich. Był współzałożycielem Narodowej Partii Robotniczej i jednym z jej liderów. Obejmował stanowiska wiceministra i ministra pracy i opieki społecznej (1921 i 1925-1926). Był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1928-1935.

Podczas II wojny światowej był członkiem kierownictwa konspiracyjnego Stronnictwa Pracy. W 1941 r. został dyrektorem Departamentu Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu RP na Kraj. Pod koniec 1942 roku został zastępcą Delegata Rządu RP na Kraj, a w 1943 r. – Delegatem. Od 1944 r. pełnił funkcję Wicepremiera Rządu na uchodźctwie i kierował Krajową Radą Ministrów. Na wniosek gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór”  zatwierdził decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego.

„Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać” – to słowa Jana Stanisława Jankowskiego o Powstaniu Warszawskim. Obecnie umieszczone są nad drzwiami prowadzącymi do wnętrza Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wicepremier Jan Stanisław Jankowski odznaczony został orderem Virtuti Militari w 1944 roku. W 1995 roku pośmiertnie uhonorowano go Orderem Orła Białego.

Cześć Jego Pamięci !

Chwała Bohaterom !

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.