Kategoria: Referaty

Nowe wydanie „Wieści z gminy”

Zachęcamy do lektury! Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności, Aktualności (GOK), Aktualności (UG), Osrodek Pomocy Społecznej | Możliwość komentowania Nowe wydanie „Wieści z gminy” została wyłączona

UG Struktura Organizacyjna

Imię i nazwisko, funkcja e-mail Telefon Pokój Marek Kaczyński Wójt Gminy Ewa Pruszyńska Zastępca Wójta Sekretarz Gminy urzad@nowepiekuty.pl e.pruszynska@nowepiekuty.pl 86 4769 520 86 4769     520 7 8 Referat Finansowy Anna Kunicka Skarbnik Gminy a.kunicka@nowepiekuty.pl 86 4769 520 wew.28 8A … Czytaj dalej

Opublikowano Referaty, Strony | Możliwość komentowania UG Struktura Organizacyjna została wyłączona

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Oświadczenie o dochodach Oświadczenia członka rodziny Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych

Opublikowano Aktualności, Osrodek Pomocy Społecznej, Pliki do pobrania | Możliwość komentowania Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ została wyłączona

Pomoc społeczna

Krzysztof Porowski tel. 86 476 15 14 fax: 86 476 15 14 e-mail: k.porowski@nowepiekuty.pl Stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zakres czynności: Organizacja i nadzór pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej przyznawanie zasiłków stałych, okresowych i celowych … Czytaj dalej

Opublikowano Osrodek Pomocy Społecznej, Referaty | Możliwość komentowania Pomoc społeczna została wyłączona

Świadczenia rodzinne, stypendia

Małgorzata Jabłońska tel. 86 476 15 14 fax: 86 476 15 14 e-mail: m.jablonska@nowepiekuty.pl Stanowisko: Inspektor ds. świadczeń Zakres czynności: Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłek szkolny)

Opublikowano Osrodek Pomocy Społecznej, Referaty | Możliwość komentowania Świadczenia rodzinne, stypendia została wyłączona

Stanowisko ds. rozwoju, promocji i kultury

Małgorzata Wyszyńska tel 86 476 15 20 wew. 19 fax: 86 476 15 22 e-mail: m.wyszynska@nowepiekuty.pl Stanowisko: Samodzielny referent Zakres czynności: Prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych i oświatowych Pielęgnowanie i ukazywanie zwyczajów … Czytaj dalej

Opublikowano Referaty | Możliwość komentowania Stanowisko ds. rozwoju, promocji i kultury została wyłączona

Stanowisko ds. obsługi organów gminy i obsługi kasowej

Wiesława Brzozowska tel. 86 476 95 20 wew. 21 fax: 86 476 15 22 e-mail: w.brzozowska@nowepiekuty.pl Stanowisko: Inspektor Zakres czynności: Obsługa Rady Gminy i jej organów Obsługa kasowa

Opublikowano Referaty | Możliwość komentowania Stanowisko ds. obsługi organów gminy i obsługi kasowej została wyłączona

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw organizacyjno – kadrowych

Katarzyna Faszczewska tel. 86 476 95 20 fax: 86 476 95 22 e-mail: k.faszczewska@nowepiekuty.pl               urzad@nowepiekuty.pl Stanowisko: Pracownik ds. kancelaryjnych, obsługa sekretariatu Zakres czynności: Prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy: przyjmowanie i wysyłanie korespondencji prowadzenie rejestrów kancelaryjnych

Opublikowano Referaty | Możliwość komentowania Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw organizacyjno – kadrowych została wyłączona

Urząd Stanu Cywilnego

Hanna Perkowska tel. 86 476 95 13 fax: 86 476 95 22 e-mail: h.perkowska@nowepiekuty.pl Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Zakres czynności: Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów Wydawanie decyzji z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego Wydawanie zaświadczeń Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego … Czytaj dalej

Opublikowano Referaty | Możliwość komentowania Urząd Stanu Cywilnego została wyłączona

Referat Inwestycyjno – Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 Krzysztof Zubczyński tel. 86 476 15 20 wew. 14 fax: 86 476 15 22 e-mail: k.zubczynski@nowepiekuty.pl Stanowisko: Kierownik Zakres czynności: Kierowanie pracami Referatu oraz nadzór i odpowiedzialność za realizację zadań pracowników Referatu wynikających z obowiązującego prawa z zakresu budownictwa drogownictwa … Czytaj dalej

Opublikowano Referaty | Możliwość komentowania Referat Inwestycyjno – Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa została wyłączona

Referat Budżetu i Finansów

Anna Kunicka tel 86 476 95 20 wew. 28 fax: 86 476 95 22 e-mail: a.kunicka@nowepiekuty.pl Stanowisko: Skarbnik, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Zakres czynności: Sporządzanie projekt budżetu Gminy Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Gminy Obsługa finansowo – księgowa jednostek … Czytaj dalej

Opublikowano Referaty | Możliwość komentowania Referat Budżetu i Finansów została wyłączona