Biblioteka Publiczna

Nazwa Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach
Adres ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty
Dane kontaktowe tel. 574 024 523

e-mail: gok@nowepiekuty.pl

www: nowepiekuty.pl

Pracownik Małgorzata Szpakowska
Dodatkowy opis Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach wchodzi w skład Gminnego Ośrodka Kultury.

– Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb w zakresie upowszechniania czytelnictwa, dostępu do książki, informacji naukowej, działalności oświatowej, upowszechniania wiedzy i nauki, rozwoju kultury.

Zadania \ Cele Biblioteka realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie , opracowywanie, przechowywanie i ochronę zasobów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminny Nowe Piekuty i regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych a także dzieci i młodzieży.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, edukacyjnej.

4 Popularyzacja książki i czytelnictwa, prowadzenie form pracy oświatowej z czytelnikami, służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strony. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.