84. Rocznica napaści armii sowieckiej ZSRR na Polskę

17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny Polski. Pod sowiecką okupacją znalazła się m.in. część dzisiejszego województwa podkarpackiego. Zaczęły się masowe deportacje Polaków na „nieludzką ziemię”. Podczas pierwszej w głąb Związku Radzieckiego wywieziono co najmniej 140 tysięcy Polaków, łącznie ponad milion 350 tysięcy. 

Aresztowania, wywózki, deportacje objęły setki tysięcy mieszkańców ziem okupowanych, które w październiku 1939 r. po bezprawnym referendum włączono w skład ZSRS. Agresja sowiecka do dzisiaj stanowi niezabliźnioną ranę, i początek zagłady polskich Kresów, w wymiarze demograficznym, i kulturowym.

17 września – w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę z 1939 r. – obchodzony jest Dzień Sybiraka, który upamiętnia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.