Informacja o otwarciu obiektów sportowych na terenie Gminy Nowe Piekuty

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Piekuty Nr 13/52020 z dnia 07.05.2020 r. od dnia 07.05.2020 roku zostają udostępnione obiekty sportowe „Moje Boisko Orlik” w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach dla mieszkańców gminy.

Godziny otwarcia :

Boisko w Jabłoni Kościelnej 15.00 – 17.00

Boisko w Nowych Piekutach 18.00 – 20.00

Podane godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

  1. Ogólne zasady korzystania z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, obowiązujące od 4 maja 2020 r. do odwołania
  2. zachowanie dystansu społecznego,
  3. obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt, przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
  4. ograniczona liczba osób – 6 osób na każdym z wydzielonych boisk wchodzącym w skład Orlika
  5. weryfikacja uczestników – Lokalny Animator ma obowiązek sprawdzać i rejestrować ilość osób korzystających z obiektu
  6. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza wyznaczonymi toaletami na każdym z obiektów),
  7. dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie,
  8. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących – w widocznych miejscach zostaną zorganizowane miejsca do dezynfekcji rąk,
  9. korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu,
  10. osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.

II. Do obowiązującego Regulaminu korzystania z boiska Orlik od dnia 7 maja 2020 r. ustala się  dodatkowe zasady bezpieczeństwa, tj.

    – zachowanie dystansu społecznego,

    – obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast  przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

    – ograniczenie liczba osób przebywających na boisku,

    – weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),

    – brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

    – dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

    – obowiązkowa dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

    – korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

    – wszelkie uwagi, w tym trudności, proszę zgłaszać animatorowi.

III. Ustalono dodatkowe Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych na terenie boiska:

    – tylko zdrowe dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach,

    – zawodnicy maks. 6 osób wchodzą na obiekt (boisko) pojedynczo na znak trenera (animatora), z zachowaniem bezpiecznej odległości,

    – każdy zawodnik pojedynczo wchodzi na boisko do wyznaczonego sektora po wcześniejszym wezwaniu przez trenera (animatora),

    – w czasie zajęć zawodnik nie może opuszczać wyznaczonego sektora,

    – prowadzenie zajęć na obiektach otwartych (dużych przestrzeniach) w wyznaczonym sektorze dla zawodnika,

    – mała grupa ćwiczących zgodna z wytycznymi KPRM, tj. do 6 osób + trener (animator) na każdym z wydzielonych boisk wchodzącym w skład Orlika

    – stała grupa treningowa bez rotacji zawodników z zachowaniem procedur bezpieczeństwa,

    – zachowanie odpowiednich odległości zawodników, tj. 2 m od siebie i od trenera,

    – zachowanie dystansu przez osoby doprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia (rodzice nie wchodzą na teren kompleksu sportowego),

    – opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, zalecane jest pozostanie, np. przy lub w samochodzie,

    – zawodnik zgłasza się przygotowany do zajęć (odpowiednio ubrany),

    – zachowanie zasad higieny zgodnie z GIS, w tym dezynfekcja dłoni przed i po treningu,

    – sprzęt sportowy szkolny, tj. stożki, bramki, drabinki etc. zostaną zdezynfekowane po każdorazowych zajęciach,

    – zakończenie zajęć będzie polegało na pojedynczym zejściu zawodnika ze swojego boiska.

– Rejestr wejść prowadzi animator sportu po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

– Pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, porządek i właściwe korzystanie z boiska jest animator sportu.

                                                                                                  

Z poważanie

Marek Kaczyński

Wójt Gminy Nowe Piekuty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.