Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

W dniu 17 czerwca 2020 roku. odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Skarg, wniosków i petycji, Komisji Społecznej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej

Początek  posiedzenia godzina 11:00   w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

Porządek dzienny:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
  3. Przedstawienie Raportu u Stanie Gminy Nowe Piekuty za 2019 rok.
  4. Analiza projektów uchwał w sprawie:

  – przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,  energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowe Piekuty,

– określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, z terenu Gminy Nowe Piekuty,

– udzielenia dotacji  Powiatowi Wysokomazowieckiemu,

– zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty.

– aktualizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2022.

                      5.  Sprawy bieżące.

                      6.  Zapytania i wolne wnioski.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.