Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych ws. projektu uproszczonego planu urządzania lasu

Komunikat

 KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 108, w związku z realizacją na zlecenie Powiatu Wysokomazowieckiego zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego”, uprzejmie prosi o wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu do publicznego wglądu na okres 60 dni ( projekt zostanie wyłożony w tutejszym urzędzie od dnia 11.10.2017).

Wójt Gminy Nowe Piekuty informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 ( pokój nr.16)  wyłożony zostanie do publicznego wglądu uproszczony plan urządzania lasu.  

W dniu 24 października 2017 roku w godzinach 13:30-15:30 w siedzibie Urzędu Gminy przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z przedstawicielem Wykonawcy projektu, który zainteresowanym właścicielom lasów będzie udzielał informacji do zapisów zawartych w planie.

Uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz.U.2017 poz 788)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Aktualności (UG). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.