Zapraszamy do udziału w konkursie „Plakat promujący 150 Rocznicę Utworzenia Gminy Piekuty”

                                                                                    

Gmina Nowe Piekuty

ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty tel. 864761520 www.nowepiekuty.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach

ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty tel. 864761523

REGULAMIN

konkursu na „Plakat promujący 150 Rocznicę Utworzenia Gminy Piekuty”

wraz z promocyjnym hasłem

I Organizatorzy konkursu:

 • Urząd Gminy Nowe Piekuty
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach

II Konkurs organizowany jest w ramach 150 Rocznicy Utworzenia Gminy Piekuty w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

III Cele konkursu:

 • Przybliżenie społeczności lokalnej dziedzictwa kulturowego regionu,
 • popularyzowanie kultury regionalnej,
 • rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
 • integracja społeczności Gminy Nowe Piekuty.

IV Uczestnicy

 • Konkurs ma charakter otwarty obejmuje mieszkańców Gminy Nowe Piekuty. Książki będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „dorośli” (18 lat i więcej) oraz „dzieci i młodzież” (do 17 lat).

V Zakres tematyczny konkursu:

 • ukazanie zmian zachodzących w Gminie Nowe Piekuty,
 • ukazanie atrakcyjności przyrodniczych i kulturowych w Gminie,
 • uwzględnienie obchodów 150 Rocznicy Utworzenia Gminy Piekuty w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • hasło promujące wydarzenie

VI Sposób realizacji – wymagania formalne

 • Plakat od początku do końca musi być dziełem jednej osoby.
 • Plakat powinien być estetyczna i wykonana w sposób trwały.
 • Autor może zgłosić tylko 1 pracę.
 • Maksymalny format plakatu A3.
 • Technika pracy dowolna.
 • Najwyżej oceniane będą formy wykazujące samodzielność i pomysłowość autorów.
 • Do każdego nadesłanego plakatu należy dołączyć kartę zgłoszenia (dostępną na stronie internetowej organizatora konkursu – Gminy Nowe Piekuty).
 • Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie pamiętając o podpisach rodziców/opiekunów.

Karta zgłoszenia zawiera:

– imię i nazwisko autora/ilustratora;

– datę urodzenia;

– nazwę i adres  wraz z numerem telefonu;

– zgody podpisane czytelnie a w przypadku dzieci i młodzieży podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 • Prace, które nie spełnią ww. wymogów formalnych nie zostaną zakwalifikowane do konkursu!!!

VII Kryteria oceny

 • Poprawność merytoryczna (zgodna z tematem, czytelność, jasność przekazu)
 • Estetyka (kompozycja)
 • Ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).

VIII Postanowienia końcowe

 • Prace nadesłane na konkurs stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący Gminę Nowe Piekuty
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Finał konkursu nastąpi do 20  czerwca 2018 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Nowe Piekuty.
 • W przypadku pytań odnośnie konkursu osobą do kontaktu jest Renata Kruszewska (tel. 86 476 15 23,                     e-mail: r.kruszewska@nowepiekuty.pl)

 

 

Wszystkie „Plakaty o Gminie Nowe Piekuty” należy złożyć

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowych Piekutach

od 8 maja do 30 maja 2018 roku

Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa:

 KARTA ZGŁOSZENIOWA na plakat

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.