Zakończenie projektu „Cyfrowy Senior” w Gminie Nowe Piekuty

            W okresie od września do listopada br. na terenie Gminy Nowe Piekuty został zrealizowany projekt pod nazwą „Cyfrowy Senior”.

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży oraz Gminą Nowe Piekuty.

Głównym celem projektu była aktywizacja osób w różnym wieku, głównie osób 65+.Efektem realizacji projektu było włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.  

W Gminie Nowe Piekuty w projekcie „Cyfrowy Senior” wzięło udział 13 osób. Podczas 18 spotkań uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi funkcjami komputera, korzystania między innymi z portali takich jak Youtube czy Facebook. Prowadzący szkolenia Pan Radosław Cichocki pokazał w jaki sposób można komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, chatu oraz Skype. Uczestnikom szkolenia zapewniony był catering i materiały szkoleniowe.

Na zakończenie spotkań uczestnicy szkolenia zorganizowali poczęstunek, na który przybył Pan Piotr Grabani Dyrektor Biura Not oraz Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i pomoc w  realizacji projektu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.