Stowarzyszenie Pomocy Szansa ogłasza nabór do nowej placówki na stanowisko pracy OPIEKUNKA/OPIEKUN W KLUBIE DZIECIĘCYM

W związku z realizacją projektu „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2

 

Stowarzyszenie Pomocy Szansa ogłasza nabór do nowej placówki na stanowisko pracy

OPIEKUNKA/OPIEKUN W KLUBIE DZIECIĘCYM.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w Klubie dziecięcym „Akademia Malucha” w Kostrach Noskach

Lp.

Nazwa stanowiska pracy

Przewidywane minimalne kwalifikacje i wymogi

Wymiar pracy

Liczba miejsc

Wymagane  dokumenty

1 Opiekun/opiekunka dziecięcy/dziecięca Osoba na w/w stanowisku powinna spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:

 

posiadać kwalifikacje:

 • pielęgniarki lub
 • położnej lub
 • opiekunki dziecięcej lub
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego lub
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego

albo

posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna dziecięcego

 

Ponadto:

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Oczekiwania:

 

Dyspozycyjność, otwartość, kreatywność, odpowiedzialność, bardzo dobry kontakt z małymi dziećmi w wieku 1-3 lata, cierpliwość, umiejętność pracy w grupie.

 

1 etat 3
 • CV
 • List motywacyjny
 • Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i  posiadane wykształcenie
Zakres obowiązków:

 

 1. opieka nad dziećmi w klubie dziecięcym
 2. opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego,
 3. przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci, wszechstronny rozwój dzieci, pobudzanie dzieci do aktywności,
 4. współpraca ze specjalistami mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dzieci,
 5. wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.
 6. wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności,
 7. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności,
 8. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi na temat rozwoju, sprawowania opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci,
 9. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

 

 

INFORMACJE  DODATKOWE

 

Miejsce prac: Kostry Noski 37 18-212 Nowe Piekuty

 

Firma: Stowarzyszenie Pomocy Szansa

 

Termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2017 rok

 

Miejsce złożenia dokumentacji :  Stowarzyszenie Pomocy Szansa  Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno  Wychowawczy Dąbrowa Moczydły 2 18-210 Szepietowo lub mailowo(skany podpisanych dokumentów) na adres mc1@spszansa.pl

 

Termin złożenia dokumentacji: do 4 czerwca 2017 roku

 

Uwaga – ważne !!

Prosimy o nie  składanie oryginałów dyplomów, Stowarzyszenie nie będzie odsyłać.  W aplikacji proszę zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji znajduje się poniżej:

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.