Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury – Aktywna Tablica

AKTYWNA TABLICA

W ramach Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „AKTYWNA TABLICA”  Gmina Nowe Piekuty w 2017 roku otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych ( interaktywne monitory dotykowe, tablice z projektorem ultrakrótkoogniskowym). Wkład własny Gminy 7.000,00 zł.

 

W ramach realizacji programu „Aktywna Tablica” wsparciem zostały objęte dwie szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Piekuty:

 

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota dotacji

z programu

Kwota wkładu własnego organu prowadzącego

Koszt całkowity

1.

Szkoła Podstawowa

im. Ks. Rocha Modzelewskiego

w Nowych Piekutach

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

2.

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Jabłoni Kościelnej

13 411,82 zł

4 088,18 zł

17 500,00 zł

RAZEM

27 411,82 zł

7 588,18 zł

35 000,00 zł

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.