Podpisanie umowy o powierzenie grantu w ramach programu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

Gmina Nowe Piekuty podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Nowe Piekuty w jednym lub kilku spośród 7 modułów:

1.            Tworzę własną stronę internetową (blog)

2.            Rolnik w sieci

3.            Rodzic w Internecie

4.            Mój biznes w sieci

5.            Moje finanse i transakcje w sieci

6.            Kultura w sieci

7.            Działam w mediach społecznościowych

Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną 24 laptopy z oprogramowaniem, które gmina po przeprowadzonych szkoleniach przekaże do szkół. Wartość otrzymanego grantu wynosi 149 520 zł

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.