Podpisanie umowy na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg lokalnych

IMG_20180430_123541

W dniu 30 Kwietnia  br. w. siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zadania „ Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu lokalnej sieci drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów wiejskich poprzez budowę i przebudowę dróg lokalnych w miejscowościach Hodyszewo , Skłody-Przyrusy, Koboski na terenie Gminy Nowe Piekuty”  realizowanego                     w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski udzielił Gminie Nowe Piekuty dotacji w wysokości 1 114 134,00 zł. Wkład własny Gminy w realizację zadania wynosi 1 506 272,78 zł.

Planowany termin zakończenia zadania to 15 wrzesień 2018 roku.
IMG_20180430_123604

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.