Podpisanie umów w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.

Program odnowy wsi województwa podlaskiego skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. To Gminy wnioskują o pomoc, która w tym roku wynosi do 15 tyś. zł. na projekt. Dotacja z budżetu województwa to 50 procent całkowitych kosztów przedsięwzięcia.
Warunkiem przyznania dotacji jest to, żeby pomysł pochodził od sołectwa z terenu danego samorządu.

Rozwój poprzez współpracę

Jak podkreślił podczas uroczystego podpisywania umów wicemarszałek Stanisław Derehajło, ideą tegorocznego naboru wniosków było wsparcie grup społecznych działających na terenie poszczególnych gmin.

– Moje doświadczenia wskazywały na to, że jest taka potrzeba – podkreślił. – Jako Zarząd Województwa Podlaskiego chcemy w ten sposób upowszechnić naszą wizję rozwoju obszarów wiejskich, której elementem jest nawiązanie współpracy między sołectwami, między pokoleniami, między ludźmi. Cieszę się, że zrozumieliście ideę tego projektu.
Podczas oceny wniosków brano pod uwagę m.in. działania zwiększające aktywność osób starszych, zakupy towarów służących poprawie bezpieczeństwa, ochronie zdrowia i życia osób starszych,  czy inwestycje służące kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej, czy tradycyjnych zawodów.

Zainteresowanie samorządów możliwością pozyskania wsparcia było bardzo duże. Ostatecznie w terminie naboru wpłynęło ich aż 113. Jednak tylko 34 gminy w tym Gmina Nowe Piekuty otrzymały pomoc finansową

Gmina Nowe Piekuty otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 na realizację zadania ,, Doposażenie świetlicy wiejskiej Nowe Żochy – Nowe Rzepki”. Pomoc finansowa została przekazana przez Województwo Podlaskie w ramach ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy istotnych zadań dla sołectw z terenu województwa”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.