OPS Podstawowe informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

ul. Główna 23A

18-212 Nowe Piekuty

tel. kom. 666 090 399

e-mail: ops@nowepiekuty.pl

Czas  pracy

Poniedziałek – Piątek

7:30 – 15:30

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

1. Pomoc społeczna

2. Świadczenia rodzinne

3. Świadczenia wychowawcze (500+)

4. Fundusz Alimentacyjny

5. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (m.in. Asystent rodziny)

6. Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny (KDR)

7. Stypendia szkolne

8. Koordynacja realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Obsługa techniczno organizacyjna Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
http://ops.pl/kategoria/baza-instytucji/typ/zespol-interdyscyplinarny/zespol-interdyscyplinarny-ds-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie

A K T Y   P R A W N E

Regolamin Organizacyjny OPS 2017

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Piekuty           Na Lata 2014-2022

zał.Nr2 i Nr 3

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Poniżej znajduje się link do filmu  informacyjnego

ws. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

Informacja w sprawie telefonów zaufania

ŻEBY UZYSKAĆ POMOC WYSTARCZY  JEDEN TELEFON

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

ul. Główna 23A

Od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

tel. kom. 666 090 399

 

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem  ul. Ludowa 13

Codziennie całodobowo

telefon    862757212   lub 997

 

Posterunek Policji w Szepietowie ul. Sienkiewicza 52

telefon    885 997 363

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wysokiem Mazowieckiem ul. Mickiewicza 1

W poniedziałki 8:00-16:00 od wtorku do piątku  7:30- 15:30

telefon  86 306 72 08

 

Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem        

 ul. Ludowa 15B

Od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

telefon  862752525

Telefon Zaufania „Zatrzymać Przemoc” – 800-201-48

,,Pomarańczowa linia” dla osób uzależnionych i ich rodzin

telefon  801140068

 

,, Niebieska Linia”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

od poniedziałku do piątku 10:00- 22:00,

sobota, niedziela 10:00- 16:00.

telefon 800120002

,, Zielona linia” informacje na temat HIV/AIDS

telefon 22 6213367

 

 

Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania

czynny całą dobę   telefon 800120226

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania  

telefon  988

 

Narkotyki, narkomania codziennie

telefon    801199990

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strony. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.