Obwieszczenie Marszałka Wojewóztwa Podlaskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznch dla określenia warunków geologiczno – inżynieryjnych pod projektowaną modernizację linii kolejowej E75 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”