Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  Gmina Nowe Piekuty w 2017 roku otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 24 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami, do dwóch bibliotek szkolnych. Wkład własny Gminy wyniósł 6 011,86 zł.

 

W realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” udział wzięły dwie szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Piekuty:

 

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota dotacji

z programu

Kwota wkładu własnego organu prowadzącego

Koszt całkowity

1.

Szkoła Podstawowa

im. Ks. Rocha Modzelewskiego

w Nowych Piekutach

12 000,00 zł

3 011,86 zł

15 011,86 zł

2.

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Jabłoni Kościelnej

12 000,00 zł

3 000,00 zł

15 000,00 zł

RAZEM

24 000,00 zł

6 011,86 zł

30 011,86 zł

Celem realizacji programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach pozyskanych środków do bibliotek szkolnych zakupiono łącznie 1062 książki.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.