List Prezesa KRUS kierowany do rolników i dzieci z terenów wiejskich